JÉZUS BESZÉDE A HEGYEN
Jézus a nyolc boldogságrólZsozirisz.huJézus a jócselekedetekről
A jó kereszténynek legfőbb gondjaZsozirisz.hu A felebarát szeretetéről

Zsozirisz.hu

JÉZUS A NYOLC BOLDOGSÁGRÓL

Az Úr Jézus csodáinak mindenfelé híre terjedt, és az ország minden vidékéről igen sokan jöttek hozzá s kísérték őt útjában. Egy napon Jézus egy hegyre ment fel tanítványaival és onnan tartott beszédet a köréje gyűlt sokaságnak. Jézus először a nyolc boldogságot sorolta el imígyen:
- Boldogok a lelki szegények
- Boldogok a szelídek
- Boldogok, kik szomorkodnak
- Boldogok, kik éheznek és szomjúhoznak az igazság után
- Boldogok az irgalmasok
- Boldogok a tiszta szívűek
- Boldogok a békés lelkek
- Boldogok, kik igazságért üldöztetnek, mert övék a mennyeknek országa.

JÉZUS A JÓCSELEKEDETEKRŐL

Jézus ezután a jócselekedetekről beszélt, mondván:
- Ha jó dolgot cselekesztek, ezt ne fitogtassátok az emberek előtt. Mikor tehát imádkozol, menj be kamrád rejtekébe s ott imádd az Atyát, aki lát téged és majd jutalmat ád néked.
- Mikor böjtölsz, ne mutasd az orcádat oly sanyarúnak, hogy lássák a te böjtölésedet.
Atyád, aki lát téged, majd jutalmat ád néked.
- Mikor pedig alamizsnát adsz, ne tudja bal kezed, hogy mit cselekszik jobb kezed.
És atyád, aki lát téged, majd jutalmat ád néked.

A JÓ KERESZTÉNY LEGFŐBB GONDJA

Arról, hogy mi legyen a jó kereszténynek legfőbb gondja, így tanított Jézus:
- Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket e földön, hol a rozsda megemészti, s a tolvajok ellopják. Gyűjtsetek inkább az égben kincseket, hol sem a rozsda nem emészti, sem tolvajok el nem lopják. Mert, ahol a kincsed van, ott van a te szíved is. Ne aggódjatok azon, hogy miből éltek, mit esztek, és mivel ruházkodtok. A ti mennyei Atyátok, ki az égi madarakat táplálja és a mezők liliomát ruházza, jól tudja, hogy mindezekre szükségtek van. Azért Isten országát és igazságát keressétek először - a többi majd hozzáadatik tinektek.

A FELEBARÁT SZERETETÉRŐL

Jézus élete és tanításai A felebarát szeretetéről így szólt Jézus:
- Ne keresse az a szálkát atyafia szemében, kinek gerenda van a saját szemében.
- Ne ítéljetek másokról, hogy meg ne ítéljenek.
- Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak.
- Adjatok és adnak majd nektek is.
- Amit akartok magatoknak, azt tegyétek ti is másnak.
- Szeressétek ellenségeiteket és tegyetek jót azokkal is, kik titeket gyűlölnek.
- Imádkozzatok azokért, kik titeket   átkoznak.

Sok tanítás s üdvös intés után Jézus így végezte beszédét:
- Mindaz, aki hallgatja igéimet s teljesíti őket: hasonló a bölcs emberhez, aki házát kősziklára építette. Eső szakadt, árvíz támadt, szélvihar jött, de ez a ház nem dőlt össze, mivel a bölcs kősziklára építette. Aki pedig, hallván az én igéimet, nem cselekszi őket, hasonló a balgataghoz, aki házát homok fölé építette. Eső szakadt, árvíz támadt, szélvihar jött, és ez a ház összeomlott, mert a balga alap nélkül építette.
Jézus ezzel bevégezte tanítását. És a sok nép csodálkozott bölcsességén.

Zsozirisz.hu Zsozirisz.hu
COPYRIGHT © ZSOZÍRISZ.HU 2005-2014
                DESIGN: ZSOZÍRISZ®
  MINDEN JOG FENNTARTVA!
ZSOZÍRISZ®

Jóslás   Sorselemzés   Horoszkópok   Tarot tanácsadás   Zsozírisz Jósda