adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

A jelen adatkezelési tájékoztató a 2016/679 sz. Általános Adatvédelmi Rendelet → Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete és a Nemzeti Adatvédelmi Hatóság iránymutatásai nyomán készült.

Mi az a GDPR?
A GDPR az EU Adatvédelmi Rendelete, amely 2016. májusában lépett érvénybe, és a benne szereplő rendelkezések 2018. május 25-én válnak hatályossá. Gyakorlatilag a hazánkban jelenleg irányadó a 2011-es Infótörvény adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezéseinek egy részét váltja fel, egészíti ki. Az Általános Adatkezelési Tájékoztató szövege a GDPR életbe lépése óta kialakult joggyakorlatra, szolgáltatásaink fejlődésére és az adatkezelői jogutódlásra tekintettel 2020. január 1. napjával frissült. Az uniós polgárok személyes adatainak védelmére vonatkozó szabályok → ITT OLVASHATÓ

A weboldal látogatása, használata során a jelen Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóban kizárólag az alábbiakban feltüntetett adatok kezelése történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos felhasználói jogok az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatóban ismertetett jogszabályok és lehetőségek keretein belül érvényesíthetők.

A szolgáltató a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak, valamint az etikai elvárásoknak eleget téve kezeli. A jelen szabályzat az alábbi hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

A szolgáltató vállalja a jelen szabályzat rá vonatkozó részeinek betartását, és kéri, hogy a zsozirisz.hu látogatói is fogadják el a szabályzat rendelkezéseit. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatot megváltoztassa, ez esetben a módosított szabályzatot nyilvánosan közzéteszi. A mindenkori hatályos Adatkezelési tájékoztató mindig elérhető, itt a zsozirisz.hu weboldalon nyilvánosan közzé téve.


I. Bevezetés - Adatkezelési alapelvek

1. Zsiborács Zsuzsánna egyéni vállalkozó, a zsozirisz.hu weboldal adatkezelője (szolgáltató) elkötelezett a weboldalt felkereső látogatók személyes adatainak védelmében. Tevékenysége során fokozottan ügyel a kötelező jogi rendelkezések betartására, a tisztességes adatkezelésre, amely a személyes adatok biztonságát garantálja. Ez az adatvédelmi tájékoztatót információt nyújt az Ön személyes adatainak kezeléséről.

2. A weboldal adatkezelője kijelenti, hogy a weboldal és kapcsolódó szolgáltatásai a saját felelősségi körében megfelelnek az adatkezelés hatályos jogszabályainak, a jelen tájékoztatóban meghatározott előírások szerint. Amennyiben a jelen adatkezelési tájékoztató nem egyértelmű a felhasználó számára, akkor levélben tehet észrevételt a szolgáltatónak, a feltüntetett e-mail címen.

II. Személyes adatok gyűjtése

1. A zsozirisz.hu weboldal nyilvános tartalmát bárki – személyes adatai megadása nélkül – megtekintheti, az nem kötődik regisztrációhoz.
2. A honlap nem rendelkezik felhasználói adatbázissal, személyes adatokat nem gyűjt, nem kezel.
3. Nem küld hírlevelet, nem üzemeltet webáruházat.
4. Regisztráció, bejelentkezés nem történik a honlapon, a látogatók személyes adatainak megadása nem lehetséges.
5. A jelen Adatvédelmi Tájékoztató szabályainak elfogadásával, Ön engedélyezi a Harmadik felek által elhelyezett sütik használatát minden egyes alkalommal, amikor meglátogatja a weboldalt.

III. Harmadik felek által kezelt adatok

Az adatkezelés célja
A weboldalra látogató felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése. A weboldal teljesítményének mérése, használatára vonatkozó statisztikák készítése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, a megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.
A kezelt adatok köre
A weboldalon alkalmazott sütik egy része a weboldal működését támogató, úgynevezett funkcionális sütik, amelyek a weboldal felkeresésének időpontját, a munkamenet azonosítót és a munkamenetre vonatkozó egyéb, a weboldal programkódja által értelmezhető információkat (szám- és karaktersorok) tartalmaznak. A funkcionális sütikben tárolt információkat a honlap nem továbbítja harmadik fél számára.
Az adatkezelés időtartama
A weboldalon alkalmazott sütik érvényessége többféle lehet. Vannak olyan sütik, amelyek érvényessége lejár, amikor a látogató bezárja az oldalt az internet böngésző programjában, illetve van néhány olyan is, amelynek az érvényessége a weboldal által automatikusan generált módon egy meghatározott későbbi időpontban jár le.
Jogérvényesítés
A legtöbb internet böngésző program automatikusan engedélyezi a sütik használatát. Ön ezt a beállítást bármikor megváltoztathatja. A sütik kezelésére, használatuk letiltására vagy törlésére az ismert internet böngésző programoknak általában a beállításaik között, az adatvédelmi beállítások menüben van lehetősége.
Süti beállítások
Google Chrome | Mozilla Firefox | Microsoft Edge | Microsoft Internet Explorer | Apple Safari | Opera

IV. Külső, harmadik felektől származó szoftverek

A közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő szolgáltató minősül a személyes adatok kezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó.

Google → Google Adatvédelmi és Általános Szerződési Feltételek | Google adatvédelmi tájékoztatója

Google Analytics → A szolgáltatás üzemeltetője: Google LLC | 1600 Amphitheatre Parkway | Mountain View, CA 94043 | USA
A weboldal látogatottságának, forgalmi adatainak, illetve teljesítményének elemzése, mérése céljából igénybe veszi a Google Analytics szolgáltatást. A weboldalról összegyűjtött információk a Google számára automatikusan továbbításra kerülnek, viszont ezek nem tartalmaznak személyes adatokat. Az összegyűjtött és továbbításra kerülő információk a weboldal látogatóinak beazonosítására nem, csupán a munkamenetek egymástól történő megkülönböztetésére alkalmas statisztikai adatok. → Google Analitika | Google Analytics adatvédelem
Amennyiben nem szeretné, hogy a Google Analytics az adatait a fentebb ismertetett módon és céllal mérje, lehetősége van megtiltani az erre használható program telepítésével és használatával.Google Analytics blokkolása

Facebook → A szolgáltatás üzemeltetője: Facebook Ireland Ltd. | Grand Canal Square Grand Canal Harbour | Dublin 2 Ireland
Facebook Ireland Ltd adatkezelési tájékoztatója | Facebook felhasználási feltételek | Facebook cookie szabályok | Facebook adatkezelési szabályzat
Ha nem szeretné, hogy a weboldal kommunikáljon a Facebook alkalmazással, lépjen ki Facebook fiókjából, vagy használjon privát böngészőablakot.

Google AdSense → A szolgáltatás üzemeltetője: Google LLC | 1600 Amphitheatre Parkway | Mountain View, CA 94043 | USA
Google AdSense adatvédelmi irányelvek
A Google Adsense a hirdetések megjelenítése során Hirdetéstechnológiai Szolgáltatókat is igénybe vehet, ezek szintén sütiket használnak.
A hirdetési célú sütik elhelyezését a böngészője megfelelő beállításával tudja megakadályozni.

Tárhely → ATW Internet Kft. | 1138 Budapest, Esztergomi út 66 fszt. 1. | E-mail: info@atw.hu | Telefon: +36 1 6000 289

V. Süti (cookie) kezelés a zsozirisz.hu weboldalon

1. A süti kezeléssel kapcsolatos bővebb információ → COOKIE TÁJÉKOZTATÓ

A weboldalon megjelenített hirdetések harmadik féltől származnak, azok tartalmáért a weboldal üzemeltetője felelősséget nem vállal, továbbá a hirdetések tartalma nem tükrözi a weboldal üzemeltetőjének állásfoglalását, véleményét.


a szolgáltató tevékenysége

A szolgáltató (spirituális tanácsadó) asztrológiai, valamint spirituális konzultációs tevékenységet végez, melynek támogatására a zsozirisz.hu honlapot működteti. A weboldal működtetéséhez személyes adatokat (nevet és e-mail címet) nem kezel, nem tárol és nem továbbít. A szolgáltató tevékenysége során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen vagy önkéntes hozzájáruláson alapul.

a honlapon kezelt adatok

 • Kapcsolatfelvétel, spirituális tanácsadás céljából kezelt adatok
  A weboldalon megtalálható elérhetőségen a felhasználó felveheti a kapcsolatot a honlap üzemeltetőjével, a szolgáltatóval. A kapcsolatfelvétel során önkéntesen megadott személyes adatok kizárólag a kapcsolattartásra vonatkoznak, azok nem kerülnek továbbításra harmadik fél részére.
 • Az adatkezelés célja
  Érdeklődés, tájékoztatás, spirituális tanácsadás igénybevétele
 • Az adatkezelés jogalapja
  Érdeklődés, tájékoztatás kérése esetén önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján.
 • A kezelt adatok köre
  Kapcsolattartás céljából a felhasználó által önkéntesen megadott adatok (név, telefonszám) kezelése.
 • Az adatkezelés időtartama
  A tájékoztatás, konzultáció befejezéséig, a spirituális tanácsadás megtörténtéig.
 • Jogérvényesítés
  Adatai kezeléséről a felhasználó kérhet tájékoztatást személyesen (telefonon).
 • Kik ismerhetik meg az adatokat?
  A felhasználó önkéntesen megadott adatai titkosak, az adatkezelő azokat bizalmasan kezeli, nem kerülnek továbbításra sehova, semmilyen módon.
 • Az adatkezelés biztonsága
  A szolgáltató a megadott személyes adatokat bizalmasan kezeli. A spirituális szolgáltatás igénybevétele során az Ön szabad akaratból megadott személyes adatai biztonságban vannak, azokat nem rögzítem és nem tárolom, illetéktelen személy nem férhet hozzá, nem kerül nyilvánosságra. Semmilyen körülmények között nem gyűjtök különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, káros szenvedélyre, valamint a szexuális életre vonatkoznak.


emelt díjas telefonos spirituális tanácsadás

Tartalomszolgáltatás adatai

 • Szolgáltatás megnevezése: Ezotéria - spirituális szolgáltatás
 • Szolgáltatás rövid leírása: Sorselemzés, jóslás, lelki tanácsadás
 • Szolgáltatáshoz kapcsolódó emelt díjas telefonszám: +36 90 603 703

 • Szolgáltató adatai
  Tartalomszolgáltató neve: Zsiborács Zsuzsánna
  Számhasználó neve: Zsiborács Zsuzsánna
  Számhasználó weboldala: https://zsozirisz.hu/sorselemzes/
  Számhasználó telephelye: 1149 Budapest
  Számhasználó cégjegyzékszáma: 25276292
  Nyilvántartást vezető bíróság: Budapest 14. kerületi önkormányzat

 • Díjazás
  Indított perc / Nettó 400,- Ft + 27% ÁFA, azaz Bruttó 508,- Ft.
  Aktív időszak: Hétfő - Péntek: 10:00 - 13:00

 • Ügyfélszolgálat és Általános szerződési feltételek ÁSZF
  Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06 20 982 7230
  Ügyfélszolgálat e-mail-címe: zsozirisz@gmail.com

 • Emelt díjas hívószám kijelölési engedély jogosultja
  Cégnév: Magyar Telekom Nyrt.
  Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.
  Cégjegyzék szám: 01-10-041928
  Nyilvántartást vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

 • A Magyar Telekom az NMHH 2/2011. (IX. 26.) valamint 3/2011. (IX. 26.) rendeletének értelmében Magyar Telekom a Tartalomszolgáltatókkal kötött szerződés (számhasználati jogviszony) keretében a használt emelt díjas számokon nyújtott szolgáltatásokról részletes nyilvántartást vezet, amelyben visszamenőlegesen is megtekinthetők a részletes adatok.


emelt díjas telefonos spirituális tanácsadás szolgáltatás általános szerződési feltételei

Szolgáltató: Zsiborács Zsuzsánna (Zsozirisz) sorselemző, spirituális tanácsadó
A spirituális tanácsadó (szolgáltató) emelt díjas telefonos szolgáltatása (szolgáltatás) a zsozirisz.hu oldalain közzétett emelt díjas telefonszám felhívásával vehető igénybe. Az emelt díjas spirituális tanácsadás igénybevevője (hívó fél) a telefonszám felhívásával tudomásul veszi és elfogadja jelen szerződési feltételeket.

Az emelt díjas telefonszám kizárólag magyarországi telefonhálózatból és Magyarországon tartózkodó személy által érhető el, munkanapokon 10:00 és 13:00 óra között. Az emelt díjas telefonos szolgáltatást Zsiborács Zsuzsánna sorselemző, lelki tanácsadó (szolgáltató) nyújtja, Ezotéria - spirituális szolgáltatási tevékenység keretében. A konzultáció során a hívó fél kérésére szóbeli sorselemzés, lelki tanácsadás történik telefonon keresztül. Az emelt díjas telefonos szolgáltatást a Magyar Telekom Nyrt. üzemelteti. Az szolgáltatás igénybevételének díja percenként nettó 400,- Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 508,- Ft. A telefonon történő konzultáció során az elhangzottakkal kapcsolatban a szolgáltató titoktartási kötelezettségel tartozik a hívó fél által elmondottakkal kapcsolatban. A szolgáltatás igénybevételével a hívó fél vállalja, hogy annak költségeit kifizeti. A szolgáltatás költsége a hívó fél telefonszámláján kerül kiszámlázásra, azt a szolgáltatást igénybevevő telefontársasága szedi be. A szolgáltatást igénybe vevő hívó fél tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha telefonszámláját nem, vagy késedelmesen rendezi, a továbbiakban kizárható a szolgáltatás igénybevételéből.


 • A Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a hívó féllel folytatott beszélgetést semmilyen formában nem rögzíti. A telefonálás anonim, nem szükséges megadni a nevet, lakcímet és bármilyen személyes adatot. A kommunikáció során a szolgáltató nem hoz semmilyen döntést a hívó fél helyett, annak kifejezett kérésére sem. Csupán alternatívákat jelenít meg a hívó fél számára az adott témában. A döntés kizárólag a hívó fél kompetenciája.
 • A Szolgáltatást 18. életévüket betöltött, nagykorú személyek vehetik igénybe. A 18. életévüket be nem töltött személyek csak írásos szülői hozzájárulás vagy engedély megléte esetén vehetik igénybe a szolgáltatást, amelyet kérés esetén be kell tudniuk mutatni a szolgáltatónak.
 • Egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos információk: A spirituális tanácsadó által nyújtott egészséggel kapcsolatos információk általánosak és kizárólag nevelő célzatúak. A spirituális tanácsadó sem egészségügyi tanácsadási, sem orvosi szolgáltatást nem nyújt. Betegségeket nem diagnosztizál, gyógyszert nem javasol, kezelést nem nyújt. A spirituális tanácsadás igénybevételével a hívó fél tudomásul veszi, hogy a szolgáltató nem kompetens ezekben a tevékenységekben, így nem is nyújthat egészséggel kapcsolatos szolgáltatást. Súlyos egészségügyi, mentális probléma esetén egészségügyi szakember (orvos, pszichiáter) felkeresése javasolt.

Az emeltdíjas telefonon nyújtott spirituális tanácsadás vonatkozásában az emeltdíjas szolgáltatásra vonatkozó Etikai Kódex rendelkezései az irányadók. → Emelt Díjas Szolgáltatások Etikai Kódexe | Tájékoztató az emeltdíjas szolgáltatásokról

A spirituális tanácsadás igénybe vétele a jelen Általános Szerződési Feltételek automatikus elfogadását jelenti.

A spirituális tanácsadó fenntartja a jogot a szolgáltatás bármikori felfüggesztésére vagy beszüntetésére, illetve jelen általános szerződési feltételek megváltoztatására. Jelen ÁSZF-et a spirituális tanácsadó jogosult egyoldalúan módosítani, és köteles a módosított változatot a szolgáltatást igénybevevő számára elérhetővé tenni.

A fentebb leírt etikai elvek, szabályok mérvadóak a személyesen történő spirituális sorselemzés, lelki tanácsadás tekintetében is.


SZELLEMI TULAJDON JOGOK
A Zsozirisz név a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által bejegyzett és nyilvántartott védjegy, melynek használatára kizárólag e honlap adatkezelője Zsiborács Zsuzsánna jogosult. A védjegyoltalom ügyszáma: M1102743 | Lajstromszáma: 205561 | Jogerőre emelkedés dátuma: 2012. 03. 06.

SZERZŐI JOGOK
I. Zsiborács Zsuzsánna (továbbiakban: Szolgáltató) üzemeltetése alatt álló https://zsozirisz.hu honlap összes oldala vagy az érdekkörében álló bármely internetes felületen fellelhető valamennyi tartalom (szöveg, információ, adat, képek, audio, video fájlok, forráskódok, metaadatok és egyéb fájlok,) és Szolgáltatásai - ide értve azok elrendezését, megjelenési formáját -, továbbá mindezek szoftveres tartalma, a HTML-kódok, a Szolgáltatások neve, a logók, az oldal fejléce, egyedi grafikai megoldások (továbbiakban: Szellemi Alkotás) a Szolgáltató (továbbiakban: Szerző) saját és kizárólagos tulajdonát képezik.

II. A Szellemi Alkotás teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. Annak bármely része, tartalma a Szerző kizárólagos - nemzetközi és magyar jogszabályok által védett - szellemi tulajdona. A tartalom bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogait a Szerző kifejezetten fenntartja, azt kizárólag a Szerző előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet bármilyen formában felhasználni.

III. A Szellemi Alkotás egészének vagy bármely részének akár online, akár nyomtatott formában engedély nélküli másolása, feldolgozása, jogsértő felhasználása, többszörözése, nyilvános közzététele szigorúan tilos.

IV. A Szellemi Alkotás egészét és/vagy egyes részeit Felhasználó a saját számítógépén tekintheti meg, de ebben az esetben sem válik jogosulttá a Szellemi Alkotás bármilyen célból és módon történő további felhasználására, lementésére, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, továbbá a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.

V. A fenti feltételek megsértése esetén Szerző a jogsértéssel való felhagyást követelheti, továbbá egyéb jogi lépések megtételére kényszerül. Ezen jogsértések és a jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

PANASZKEZELÉS ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu/


VÁLTOZÁSOK ÉS MÓDOSÍTÁSOK
A szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz a weboldal elérhetőségének és működésének biztosítása érdekében. Az esetleges hibákkal (oldal elérhetetlensége, adatbázis sérülése stb.) és a szolgáltatás teljes vagy részleges megszűnésével kapcsolatos károkért a szolgáltató nem vállal felelősséget. A szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a zsozirisz.hu honlapra vonatkozó jelenlegi irányelveket bármikor módosítsa. A jelenlegi Adatvédelmi tájékoztató frissített verziója a honlapra történő felkerülése után lép hatályba. A weboldal változtatások utáni használata a felhasználó hozzájárulását jelenti a változásokhoz. Az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató valamint a Cookie Szabályzat szorosan összefügg. A lap alján található információs sávnál az ELFOGADOM A SÜTIKET gombra kattintással és/vagy a weboldal használatával a felhasználó kijelenti, hogy hozzájárult a cookie-k elfogadásához és az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakhoz.
Legutóbbi módosítás: 2022. július 30.