adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelés alapelvei

A zsozirisz.hu weboldal kezelője (szolgáltató) elkötelezett a weboldalt felkereső látogatók személyes adatainak védelmében. A szolgáltató kiemelten fontosnak tartja minden érintett információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát garantálja.

A weboldal kezelője kijelenti, hogy a weboldal és kapcsolódó szolgáltatásai a saját felelősségi körében megfelelnek az adatkezelés hatályos jogszabályainak, a jelen tájékoztatóban meghatározott előírások szerint. Amennyiben a jelen adatkezelési tájékoztató nem egyértelmű a felhasználó számára, akkor levélben tehet észrevételt a szolgáltatónak, a feltüntetett e-mail címen.

A weboldalon kezelt adatok

A zsozirisz.hu weboldal nyilvános tartalmát bárki – személyes adatai megadása nélkül – megtekintheti, az nem kötődik regisztrációhoz vagy bejelentkezéshez. A honlap nem rendelkezik felhasználói adatbázissal, személyes adatokat nem gyűjt, nem kezel. Nem küld hírlevelet, nem üzemeltet webáruházat. Regisztráció nem történik a honlapon, a látogatók személyes adatainak megadása nem lehetséges.

A weboldal látogatása, használata során a jelen Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóban feltüntetett adatok kezelése történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos felhasználói jogok az Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóban ismertetett jogszabályok és lehetőségek keretein belül érvényesíthetők.


A szolgáltató a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak, valamint az etikai elvárásoknak eleget téve kezeli. A jelen szabályzat az alábbi hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

A szolgáltató vállalja a jelen szabályzat rá vonatkozó részeinek betartását, és kéri, hogy a zsozirisz.hu látogatói is fogadják el a szabályzat rendelkezéseit. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatot megváltoztassa, ez esetben a módosított szabályzatot nyilvánosan közzéteszi. A mindenkori hatályos Adatkezelési tájékoztató mindig elérhető, itt a zsozirisz.hu weboldalon nyilvánosan közzé téve.


A zsozirisz.hu weboldal üzemeltetője (továbbiakban: szolgáltató): ZSIBORÁCS ZSUZSÁNNA egyéni vállalkozó
Székhely: 1149 Budapest, Kövér Lajos utca 45.
E-mail cím: zsozirisz.hu@gmail.com
Telefon: +36 20 982 7230
Adószám: 76712713-1-42
Nyilvántartási szám: 25276292
Weboldal: zsozirisz.hu
A Zsozirisz név szerzői jogvédelem alatt áll.
Lajstromszám:


a szolgáltató tevékenysége

A szolgáltató (spirituális tanácsadó) asztrológiai, valamint spirituális konzultációs tevékenységet végez, melynek támogatására a zsozirisz.hu honlapot működteti. A weboldal működtetéséhez személyes adatokat (nevet és e-mail címet) nem kezel, nem tárol és nem továbbít. A szolgáltató tevékenysége során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen vagy önkéntes hozzájáruláson alapul.

a honlapon kezelt adatok

 • Kapcsolatfelvétel, spirituális tanácsadás céljából kezelt adatok
  A weboldalon megtalálható elérhetőségen a felhasználó felveheti a kapcsolatot a honlap üzemeltetőjével, a szolgáltatóval. A kapcsolatfelvétel során önkéntesen megadott személyes adatok kizárólag a kapcsolattartásra vonatkoznak, azok nem kerülnek továbbításra harmadik fél részére.
 • Az adatkezelés célja
  Érdeklődés, tájékoztatás, spirituális tanácsadás igénybevétele
 • Az adatkezelés jogalapja
  Érdeklődés, tájékoztatás kérése esetén önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján.
 • A kezelt adatok köre
  Kapcsolattartás céljából a felhasználó által önkéntesen megadott adatok (név, telefonszám) kezelése.
 • Az adatkezelés időtartama
  A tájékoztatás, konzultáció befejezéséig, a spirituális tanácsadás megtörténtéig.
 • Jogérvényesítés
  Adatai kezeléséről a felhasználó kérhet tájékoztatást személyesen (telefonon).
 • Kik ismerhetik meg az adatokat?
  A felhasználó önkéntesen megadott adatai titkosak, az adatkezelő azokat bizalmasan kezeli, nem kerülnek továbbításra sehova, semmilyen módon.
 • Az adatkezelés biztonsága
  A spirituális szolgáltatás igénybevétele során az Ön szabad akaratból megadott személyes adatai biztonságban vannak, azokat nem rögzítem és nem tárolom, illetéktelen személy nem férhet hozzá, nem kerül nyilvánosságra. Semmilyen körülmények között nem gyűjtök különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, káros szenvedélyre, valamint a szexuális életre vonatkoznak.


emelt díjas telefonos spirituális tanácsadás

Tartalomszolgáltatás adatai

 • Szolgáltatás megnevezése: Ezotéria - spirituális szolgáltatás
 • Szolgáltatás rövid leírása: Sorselemzés, jóslás, lelki tanácsadás
 • Szolgáltatáshoz kapcsolódó emelt díjas telefonszám: +36 90 603 403

 • Szolgáltató adatai
  Tartalomszolgáltató neve: Zsiborács Zsuzsánna
  Számhasználó neve: Zsiborács Zsuzsánna
  Számhasználó weboldala: www.zsozirisz.hu
  Számhasználó telephelye: 1149 Budapest, Kövér Lajos utca 45-47/A/5/3
  Számhasználó cégjegyzékszáma: 25276292
  Nyilvántartást vezető bíróság: Budapest 14. kerületi önkormányzat

 • Díjazás
  Indított perc / Nettó 300,- Ft + 27% ÁFA, azaz Bruttó 381,- Ft.
  Aktív időszak: Hétfő - Péntek: 10:00 - 13:00

 • Ügyfélszolgálat és Általános szerződési feltételek ÁSZF
  Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06 20 982 7230
  Ügyfélszolgálat e-mail-címe: zsozirisz.hu@gmail.com

 • Emelt díjas hívószám kijelölési engedély jogosultja
  Cégnév: Magyar Telekom Nyrt.
  Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.
  Cégjegyzék szám: 01-10-041928
  Nyilvántartást vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

 • A Magyar Telekom az NMHH 2/2011. (IX. 26.) valamint 3/2011. (IX. 26.) rendeletének értelmében Magyar Telekom a Tartalomszolgáltatókkal kötött szerződés (számhasználati jogviszony) keretében a használt emelt díjas számokon nyújtott szolgáltatásokról részletes nyilvántartást vezet, amelyben visszamenőlegesen is megtekinthetők a részletes adatok.


emelt díjas telefonos spirituális tanácsadás szolgáltatás általános szerződési feltételei

Szolgáltató: Zsiborács Zsuzsánna (Zsozirisz) sorselemző, spirituális tanácsadó
A spirituális tanácsadó (szolgáltató) emelt díjas telefonos szolgáltatása (szolgáltatás) a zsozirisz.hu oldalain közzétett emelt díjas telefonszám felhívásával vehető igénybe. Az emelt díjas spirituális tanácsadás igénybevevője (hívó fél) a telefonszám felhívásával tudomásul veszi és elfogadja jelen szerződési feltételeket.

Az emelt díjas telefonszám kizárólag magyarországi telefonhálózatból és Magyarországon tartózkodó személy által érhető el, munkanapokon 10:00 és 13:00 óra között. Az emelt díjas telefonos szolgáltatást Zsiborács Zsuzsánna sorselemző, lelki tanácsadó (szolgáltató) nyújtja, Ezotéria - spirituális szolgáltatási tevékenység keretében. A konzultáció során a hívó fél kérésére szóbeli sorselemzés, lelki tanácsadás történik telefonon keresztül. Az emelt díjas telefonos szolgáltatást a Magyar Telekom Nyrt. üzemelteti. Az szolgáltatás igénybevételének díja percenként nettó 300,- Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 381,- Ft. A telefonon történő konzultáció során az elhangzottakkal kapcsolatban a szolgáltató titoktartási kötelezettségel tartozik a hívó fél által elmondottakkal kapcsolatban. A szolgáltatás igénybevételével a hívó fél vállalja, hogy annak költségeit kifizeti. A szolgáltatás költsége a hívó fél telefonszámláján kerül kiszámlázásra, azt a szolgáltatást igénybevevő telefontársasága szedi be. A szolgáltatást igénybe vevő hívó fél tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha telefonszámláját nem, vagy késedelmesen rendezi, a továbbiakban kizárható a szolgáltatás igénybevételéből.


 • A Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a hívó féllel folytatott beszélgetést semmilyen formában nem rögzíti. A telefonálás anonim, nem szükséges megadni a nevet, lakcímet éd bármilyen személyes adatot. A kommunikáció során a szolgáltató nem hoz semmilyen döntést a hívó fél helyett, annak kifejezett kérésére sem. Csupán alternatívákat jelenít meg a hívó fél számára az adott témában. A döntés kizárólag a hívó fél kompetenciája.
 • A Szolgáltatást 18. életévüket betöltött, nagykorú személyek vehetik igénybe. A 18. életévüket be nem töltött személyek csak írásos szülői hozzájárulás vagy engedély megléte esetén vehetik igénybe a szolgáltatást, amelyet kérés esetén be kell tudniuk mutatni a szolgáltatónak.
 • Egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos információk: A spirituális tanácsadó által nyújtott egészséggel kapcsolatos információk általánosak és kizárólag nevelő célzatúak. A spirituális tanácsadó sem egészségügyi tanácsadási, sem orvosi szolgáltatást nem nyújt. Betegségeket nem diagnosztizál, gyógyszert nem javasol, kezelést nem nyújt. A spirituális tanácsadás igénybevételével a hívó fél tudomásul veszi, hogy a szolgáltató nem kompetens ezekben a tevékenységekben, így nem is nyújthat egészséggel kapcsolatos szolgáltatást. Súlyos egészségügyi, mentális probléma esetén egészségügyi szakember (orvos, pszichiáter) felkeresése javasolt.

Az emeltdíjas telefonon nyújtott spirituális tanácsadás vonatkozásában az emeltdíjas szolgáltatásra vonatkozó Etikai Kódex rendelkezései az irányadók. → Emelt Díjas Szolgáltatások Etikai Kódexe | Tájékoztató az emeltdíjas szolgáltatásokról

A spirituális tanácsadás igénybe vétele a jelen Általános Szerződési Feltételek automatikus elfogadását jelenti.

A spirituális tanácsadó fenntartja a jogot a szolgáltatás bármikori felfüggesztésére vagy beszüntetésére, illetve jelen általános szerződési feltételek megváltoztatására. Jelen ÁSZF-et a spirituális tanácsadó jogosult egyoldalúan módosítani, és köteles a módosított változatot a szolgáltatást igénybevevő számára elérhetővé tenni.

A fentebb leírt etikai elvek, szabályok mérvadóak a személyesen történő spirituális sorselemzés, lelki tanácsadás tekintetében is.


harmadik felek által kezelt adatok

SÜTIK KEZELÉSE → lásd bővebben → COOKIE TÁJÉKOZTATÓ

Az adatkezelés célja
A weboldalra látogató felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, a megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.
A kezelt adatok köre
A weboldalon alkalmazott sütik egy része a weboldal működését támogató, úgynevezett funkcionális sütik, amelyek a weboldal felkeresésének időpontját, a munkamenet azonosítót és a munkamenetre vonatkozó egyéb, a weboldal programkódja által értelmezhető információkat (szám- és karaktersorok) tartalmaznak. A funkcionális sütikben tárolt információkat a honlap nem továbbítja harmadik fél számára.
Az adatkezelés időtartama
A weboldalon alkalmazott sütik érvényessége többféle lehet. Vannak olyan sütik, amelyek érvényessége lejár, amikor a látogató bezárja az oldalt az internet böngésző programjában, illetve van néhány olyan is, amelynek az érvényessége a weboldal által automatikusan generált módon egy meghatározott későbbi időpontban jár le.
Jogérvényesítés
A legtöbb internet böngésző program automatikusan engedélyezi a sütik használatát. Ön ezt a beállítást bármikor megváltoztathatja. A sütik kezelésére, használatuk letiltására vagy törlésére az ismert internet böngésző programoknak általában a beállításaik között, az adatvédelmi beállítások menüben van lehetősége.

További információkat a sütik kezeléséről a következő hivatkozásokon, a program nevére kattintva találhat:

Google Chrome | Mozilla Firefox | Microsoft Edge | Microsoft Internet Explorer | Apple Safari | Opera

Külső, harmadik felektől származó szoftverek

Google Alalytics szolgáltatás
A weboldal látogatottságának, forgalmi adatainak, illetve teljesítményének elemzése, mérése céljából igénybe veszi a Google Analytics szolgáltatást. A weboldalról összegyűjtött információk a Google számára automatikusan továbbításra kerülnek, viszont ezek nem tartalmaznak személyes adatokat. Az összegyűjtött és továbbításra kerülő információk a weboldal látogatóinak beazonosítására nem, csupán a munkamenetek egymástól történő megkülönböztetésére alkalmas statisztikai adatok. → A Google Analytics adatkezelése
Az adatkezelés célja
A weboldal teljesítményének mérése, a használatára vonatkozó statisztikák készítése érdekében a weboldalt felkereső látogatók, illetve munkameneteik egymástól való megkülönböztetése.
A kezelt adatok köre
A Google Analytics szolgáltatás a weboldal teljesítményének mérésére, a használatára vonatkozó statisztikák készítéséhez sütiket használ, amelyek a szolgáltatás által értelmezhető információkat (betűkből, számokból és egyéb írásjelekből álló egyedi karaktersorokat) tartalmaznak.
Az adatkezelés időtartama
A Google Analytics szolgáltatás által alkalmazott sütik érvényessége többféle lehet. Vannak olyan sütik, amelyek érvényessége lejár, amikor Ön bezárja az oldalt az internet böngésző programjában, illetve van néhány olyan is, amelynek az érvényessége ennél is rövidebb (1 perc) vagy esetleg lényegesen hosszabb (pl.: 24 óra vagy például 2 év). Ugyanakkor a hosszabb időre érvényes sütik tartalmához weboldalunk – és ezen keresztül a Google Analytics szolgáltatás is – kizárólag akkor férhet hozzá, ha Ön újra felkeresi weboldalunkat ugyanarról a készülékről és ezeket a sütiket időközben nem törölte le arról.
Jogérvényesítés
Amennyiben nem szeretné, hogy a Google Analytics szolgáltatás az Ön weboldal látogatásáról adatokat gyűjtsön, lehetősége van azt megtiltani az erre a célra használható program telepítésével és használatával. A Google Analytics adatgyűjtését letiltó böngésző bővítményről további információk → Google Analytics adatvédelem

Harmadik felektől származó szoftverek üzemeltetői
Google Analytics → A szolgáltatás üzemeltetője: Google LLC | 1600 Amphitheatre Parkway | Mountain View, CA 94043 | USA
Google adatvédelmi tájékoztatója
Amennyiben nem szeretné, hogy a Google Analytics az adatait a fentebb ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe a blokkoló kiegészítőt.Google Analytics blokkolása
Facebook → A szolgáltatás üzemeltetője: Facebook Ireland Ltd. | Grand Canal Square Grand Canal Harbour | Dublin 2 Ireland
Facebook Ireland Ltd adatkezelési tájékoztatója
Amennyiben nem szeretné, hogy a weboldal kommunikáljon a Facebook alkalmazással, akkor lépjen ki a Facebook fiókjából, vagy használjon privát böngészőablakot.

További információk a sütik beállításairól → Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Edge, Apple Safari, Opera


Tárhely szolgáltató: Magyar Hosting Kft.
Levelezési címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
E-mail címe: info@mhosting.hu
Telefonszáma: +36 1 700 2323
Cégjegyzékszáma: 01-09-968314
Adószáma: 23495919-2-41
Nyilvántartási száma: NAIH-86703/2015.

Az Adatvédelmi Tájékoztató és a Cookie Szabályzat szorosan összefügg. A lap alján található információs sávnál az ELFOGADOM A SÜTIKET gombra kattintással és/vagy a weboldal használatával a felhasználó kijelenti, hogy hozzájárult a cookie-k elfogadásához és az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakhoz.
Legutóbbi módosítás: 2020. február 20.

Mi az a GDPR?
A GDPR az EU ADATVÉDELMI RENDELETE, amely 2016. májusában lépett érvénybe, és a benne szereplő rendelkezések 2018. május 25-én válnak hatályossá. Gyakorlatilag a hazánkban jelenleg irányadó a 2011-es Infótörvény adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezéseinek egy részét váltja fel, egészíti ki. Az Általános Adatkezelési Tájékoztató szövege a GDPR életbe lépése óta kialakult joggyakorlatra, szolgáltatásaink fejlődésére és az adatkezelői jogutódlásra tekintettel 2020. január 1. napjával frissült. Az uniós polgárok személyes adatainak védelmére vonatkozó szabályok → ITT OLVASHATÓ


felhasználási feltételek

Ezek a feltételek a zsozirisz.hu honlap (továbbiakban: honlap) üzemeltetője és a Felhasználó közötti megállapodás. Ez a megállapodás meghatározza a honlap használatának általános feltételeit.

TILTOTT FELHASZNÁLÁSOK

 • TILOS a Honlapot vagy annak Tartalmát használni:
 • bármilyen jogellenes célra;
 • másokat felkérni bármilyen jogellenes cselekmény elvégzésére vagy az abban való részvételre;
 • megsérteni a nemzetközi, állami vagy helyi rendeleteket, szabályokat, törvényeket;
 • szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat megsértésére;
 • bármilyen obszcén vagy erkölcstelen célból;
 • zaklatás, visszaélés, sértés, rágalmazás, megfélemlítés céljából; nemi, szexuális irányultság, vallás, etnikai hovatartozás, életkor, nemzeti származás vagy fogyatékosság alapján történő megkülönböztetésre;
 • hamis vagy félrevezető információk terjesztésére;
 • vírusok vagy bármilyen egyéb típusú rosszindulatú kódok feltöltésére, továbbítására, amely megzavarhatja a Szolgáltatás, weboldal vagy az Internet funkcionális működését;
 • mások személyes adatainak összegyűjtésére vagy nyomon követésére;

A honlap üzemeltetője fenntartja a jogot a szolgáltatása vagy a weboldal használatának megszüntetésére a Tiltott felhasználások bármelyik pontjának megsértése miatt.

SZELLEMI TULAJDON JOGOK
A zsozirisz.hu weboldallal vagy a szolgáltatásaival kapcsolatban használt összes védjegy, szolgáltatási védjegy, grafika és logó a weboldal üzemeltetőjének védjegye vagy bejegyzett védjegye. A zsozirisz.hu honlap üzemeltetője és a honlap szolgáltatásaink használata nem ad a felhasználónak jogot vagy engedélyt a honlap védjegyeinek reprodukálására vagy más módon történő használatára. Védett név, védett tartalom. Kifejteni.

PANASZKEZELÉS ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu/

VÁLTOZÁSOK ÉS MÓDOSÍTÁSOK
A szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz a weboldal elérhetőségének és működésének biztosítása érdekében. Az esetleges hibákkal (oldal elérhetetlensége, adatbázis sérülése stb.) és a szolgáltatás teljes vagy részleges megszűnésével kapcsolatos károkért a szolgáltató nem vállal felelősséget. A szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a zsozirisz.hu honlapra vonatkozó jelenlegi irányelveket bármikor módosítsa. A jelenlegi Adatvédelmi tájékoztató frissített verziója a honlapra történő felkerülése után lép hatályba. A weboldal változtatások utáni használata a felhasználó hozzájárulását jelenti a változásokhoz.
Legutóbbi módosítás: 2020. február 20.

HASZNÁLATI FELTÉTELEK
A Használati feltételekben foglaltak szerves részét képezik az Adatvédelmi tájékoztató által rögzített irányelveknek és szabályoknak.
A felhasználó kijelenti és elfogadja, hogy a weboldal üzemeltetőjével szemben semmilyen követelési joggal nem rendelkezik.

A weboldalon megjelenített tartalmak közokiratokban, szerződésekben, hivatalos dokumentumokban, hatóságok előtt, bírósági és peres eljárások során nem használhatóak fel hivatkozásként.
A weboldalon megjelenített hirdetések harmadik féltől származnak, azok tartalmáért a weboldal üzemeltetője felelősséget nem vállal, továbbá a hirdetések tartalma nem tükrözi a weboldal üzemeltetőjének állásfoglalását, véleményét.

EMELTDÍJAS TELEFONOS JÓSVONAL ÁSZF Általános szerződési feltételek A szolgáltatás a zsozirisz.hu weboldalain közzétett emelt díjas telefonszámon vehető igénybe. Díja: nettó 300 Ft. + 27% ÁFA, azaz bruttó 381 Ft/perc. A hívás díjának elszámolása perc alapú. A szolgáltatást igénybe vevők vállalják annak költségei kifizetését. A hívó fél adatai titkosak, személyi jogainak védelme érdekében. A 90603403 szám hívható hétköznap 10-13 között. Csak magyarországi telefonhálózatból érhető el. Információ: 209827230 A szolgáltatást a Magyar Telekom Nyrt. üzemelteti.