JellemzésAz egyik legérzékenyebb típus. Az érzelmeket, a lélek fájdalmát és ezeknek energiáit hajtóerőként igyekszik hasznosítani. Filozófikus alkat, határozott, kutató szellem. Sokat foglalkoztatja az élet és halál kérdése, de többnyire letagadja. Nagyon mély kapcsolata van az érzelmi energiákkal. Nem riad meg az érzelmi hullámhegyektől és völgyektől, az extázistól és a fájdalomtól. Nem kíméli sem a maga, sem környezete érzéseit, ezekből az ingadozásokból, intenzitásból új energiát nyer, a tragédiákból is energiával telten kerül ki. A fájdalomenergiát eszközként használja: az önvédelem és öngyógyítás eszközeként. Nem fél saját, vérző sebébe belenyúlni, ha ez a feltétele a gyógyulásnak. A teljes élet vágya hajtja, nem fél az ösztönök, érzelmek, fájdalmak mélyére menni. Tudja: aki új életre vágyik, annak el kell hagynia a régit. Addig nem nyugszik, míg nem jut az őt izgató titkok feltárásáig. A langyos vizet igyekszik felkavarni, minden legyen intenzív. Érzékenysége miatt olyan sérelmek is érik, amiket más észre sem vesz. Emiatt gyakran vesz elégtételt a másik emberen. Nem fél semmitől, nincs veszteni valója. Leszívja a környezete energiáját. A szituációban, amiben mindenki elfárad, ő feltöltekezik. Ha titka van, nem lehet belőle kiszedni, ha nem akarja, nem találod meg hozzá a kulcsot. Kifelé lehet titokzatos. Nagyon mélyen belelát az emberekbe, már gyerekkorában is nagyon érzékeny a levegőben vibráló érzelmekre. Meg kell vele beszélni a problémákat mert átlát rajtuk. Rendkívül nagy az életereje.

E jegy szülöttei mutatják a legszélsőségesebb változatokat. Az életben mindent ki akar próbálni. Ha valamilyen cél számára elérhetővé válik, hihetetlenül tudja összpontosítani az energiákat erre a célra. A szerelemben, szexualitásban is a végletek és a kimeríthetetlen energiatartalékok jellemzik. Nem bosszúálló, de a sérelmeket dédelgeti és megtorolja. Mélyen megbántódik azon, amit más fel sem vesz. Csak akkor támad ha őt megtámadják, a sérelmeket elraktározza, csak hosszú idő után szúr vissza, akkor és oda, amikor és ahol a legjobban fáj. Nem felejt, a benne feszülő érzelmek kiélést, megtorlást követelnek. Nem rágódik, de mindent megjegyez. Nagyon koncentrált, nagyon intenzív. Nehezen veszíti el az öntudatát. Ha hűséges, nagyon hűséges. Büszke és karizmatikus, ha egy ügyet felvállal, nagyon lelkesen, céltudatosan szolgálja és viszi előre. A szélsőségek jegye: gonosztevők és szentek. Erős szexualitás, aszkétizmus. Foglalkoztatja a vallás, a misztikum. Bizonyos agresszivitás jellemzi, mely nem győzhető le a végtelenségig. Akkor támad ha veszélyben érzi magát. Családban minden áldozatra képes a szeretteiért. Elvárja a feltétlen engedelmességet. A legféltékenyebb típus. A Skorpió jegy szülötteit a legtitokzatosabb egyéneknek tartják. Miközben magáról nem szeret túl sokat elárulni, másokat képes nagyon hamar kiismerni, és eltalálni a másik legfájóbb pontját. Erős akaratú, kitartó, törekvő, és többnyire fontos számára a hatalom. Látszólagos nyugalma és keménysége mögött nagyon sérülékeny és finom érzésű. Kissé önfejű, olykor a végletekig ragaszkodik a véleményéhez. Hihetetlenül erős regenerációs képessége van, minden helyzetből képes talpra állni. Jó érzéke van a kutatómunkához, a titkok feltárásához, általában érdeklik a misztikus, elvont dolgok. Gyakran nagyon karizmatikus személyiség, aki nagy hatással van másokra. Hatalmas önfegyelme van, viszont abban mértéktelen, hogy képes az önpusztításig kiállni a számára fontos ügyek mellett. Izgalmas, titokzatos egyéniség. Lebilincselő társalgó. Nagyon határozott ízlése van. Az emberek vonzódnak hozzá, mert felismerik milyen nagy rejtett tartalékokkal rendelkezik. Mindig képes megújulni. Ez a képessége önmagában is elég ahhoz, hogy felkeltse mások irigységét. Intellektuális területen nagyszerű sikereket képes elérni, de bármilyen poszton megállja a helyét, mert mindent el tud sajátítani. Akaratereje legyőzhetetlen. Ebből fakad, hogy olyan munkát is elvállal, ami látszólag erejét meghaladja, és aztán sikeresen elvégzi, környezete nagy csodálkozására. Egyébként is alaptermészetéhez tartozik, hogy imádja a kihívásokat. Szeret vitatkozni, imád kritizálni, és általában győztesként kerül ki a szópárbajból. Akadnak Skorpiók, akik túlságosan kritikusak, támadóak, sőt még ijesztőek is, de ez ritka. Akár szeretik, akár gyűlölik, annyi bizonyos, hogy nem tudnak nem tudomást venni a személyéről.

Kapcsolat Nincs függő viszonyban a kapcsolataiban. Abszolút nem birtokolható. Ha el akarjuk veszíteni, a legbiztosabb ha rajta csüngünk. A partner legyen ugyanolyan erős mint ő, ez az intenzív kapcsolat neki. Legyen partner a mélység és a magasság megélésében. Csípős nyelvű, kritikus, nem rejti véka alá a véleményét. Ha unalmassá válik a kapcsolata, hajlamos felkavarni, feltúrni, intenzíven megszakítani. Gyakorta játssza az elérhetetlenül vonzó szerepet. Karnyújtásnyira van, de nem elérhető. Ebből a felfokozottságból is erőt merít. Bár lelke mélyén magánzó, voltaképpen családra vágyik, mert nem tud igazán egyedül élni. Tartós kapcsolatban meglehetősen összeférhetetlen, házsártos, kötekedő - ha valami nem úgy történik, ahogyan szeretné. Egyébként szenvedélyes szerető, ösztönei rendkívül jól működnek, mindig megérzi, mikor hogyan kell bánnia partnerével. Szerelmi életét nem elégíti ki az otthoni biztonságos szeretet. Külön utakra, izzó szenvedélyre vágyik. Miközben párjától teljes odaadást követel, ő bizony gyakran ki-kiruccan egy kis kalandra. Valahányszor félrelép, szenved a lelke mélyén, de képtelen ellenállni a kísértésnek. Nagyon szenvedélyes típus, a szexualitás hihetetlenül fontos számára és ha szerelmes, akkor "halálosan" szerelmes. Érzelmeit ritkán fedi fel teljesen, mert szereti a helyzeteket az ellenőrzése alatt tartani. Nem bírja a kiszolgáltatottság érzését, és gyakran hiányzik belőle az "ősbizalom". Miközben szkeptikus, bizalmatlan, és fél az odaadástól, mélyen vágyik egy igazi kapcsolatra. Vonzódik a válsághelyzetekhez, egyáltalán nem nevezhető konfliktuskerülőnek. A Skorpió ember számára a szerelem nem könnyű kaland, hanem felkavaró, felrázó élmény. Érzelmei mélységénél fogva a szerelmet mint misztériumot éli meg. Fontos szerepet játszik mind az érzelmi, mind a testi oldal. A jel kettőssége az erotikában is megmutatkozik, mert vagy leesik a mélységbe, vagy pedig éteri magasságokba emelkedve olvad fel benne. ♥ SZERELMES SKORPIÓ ♥

Szerepek Vezető Született vezető. Tekintélyt és tiszteletet parancsoló. Mindenki másnál alkalmasabb erre a tisztségre. Számos tulajdonsága alkalmassá teszi erre a pozícióra: intelligenciája, józansága, szervezőképessége, a tökélyre való törekvése, kiváló megérzései és hatalmas győzni akarása. A legapróbb részletekig ismeri az általa vezetett intézmény helyzetét, személyzetét, s ezért látszólag nem tesz semmiféle erőfeszítést. Hozzáértése ámulatba ejti beosztottjait, következtetéseihez vezető módszerei pedig helyesek és sebészkés pontosságúak, ám teljességgel kiismerhetetlenek, rejtélyesek. Lehet hirtelenharagú és tomboló, ám lehet a legmértékletesebb, a legnyugodtabb és leghűvösebb ember is, akivel valaha találkoztunk. Ebben a jegyben születettek ugyanis rendszerint igen szélsőségesek, egyazon személyben olykor mindkét fajta tulajdonság fellelhető. A rendszeretet, a fegyelmezettség és a pontosság azonban mindkét esetben egyaránt megtalálható. A Skorpió nem enged egykönnyen a hízelgésnek, ha rájön a hamisságra, akkor kíméletlen főnökké, rendkívül veszedelmes ellenféllé válik.

Beosztott Igen lelkiismeretes és felkészült, rövid idő alatt annyira urává lesz szakmájának, hogy egyszerűen pótolhatatlanná válik. Kollégái között természetesen ő a legjobb, és innen már csak egy ugrás választja el a főnöki széktől. Ennek érdekében mindent meg is tesz, csupán az alkalmas pillanatra vár, miután természetesen lépésről lépésre kiszámította felemelkedésének realizálását. Legértékesebb tulajdonságai közé tartozik leleményessége, kitartása és türelme. Nagyfokú hozzáértésénél fogva számítani lehet rá, s ki lehet kérni véleményét a különböző kérdésekben, ám óvakodni kell vitatkozó kedvétől és tekintetbe kell venni azt is, hogy hiúsága következtében néha hibás álláspontra helyezkedik, még akkor is, ha tudja, hogy nincsen igaza, ebbe a csapdába azonban csak ritkán esik bele. A főnök örülhet, hogy ilyen rátermett beosztottja van, nehezen tudja azonban nyomon követni tetteit és szándékait, és mindvégig ismeretlenek maradnak előtte céljai, amelyek a Skorpió beosztott felemelkedésével egyre magasabb rendűek lesznek.

Partner A Skorpió emberek nem elégednek meg azzal, ha magukénak tudják kedvesük testét, nekik a szeretett ember lelke kell, méghozzá maximálisan. Szeretnék megélni azt, hogy hatalmuk van a másik felett, testi és lelki értelemben, valamint bennük munkál a vágy arra, hogy a tabukat feszegessék. A tabuk világának a feszegetése a Skorpió emberek minden életterületén felvonulhat, de a szexualitás, valamint a szerelem érzése nagyon jó táptalaj arra, hogy a tabuk világát integrálják személyiségükbe. A Skorpió rendkívül féltékeny természetű, amellyel jobb, ha megbarátkozunk és egyáltalán nem is adunk okot a féltékenységre, beleértve azt is, hogy kerülünk minden kétértelmű helyzetet. Nem árt tudni, hogy röntgenszeme van, s olyan orra, amellyel ezer kilométerről megérzi rajtunk az "idegen szagot". Azonnal rájön, hogy megbotlottunk, s elárultuk őt. Nem is biztos, hogy tudomásunkra hozza, hogy mindent tud. Meglehet, hogy nyomozgat utánunk egy ideig "bizonyítékokat" gyűjt, hogy ezekkel aztán szembesítsen minket. Mindezek után pedig jó ideig a sértettség állapotában fog tartózkodni, és nagyon sok munkánkba kerül majd, hogy visszanyerjük a bizalmát, már amennyiben ez egyáltalán lehetséges.

Szülő Legtöbbször igen figyelmesek és odaadóan gondoskodnak a gyerekükről. Nagyon ragaszkodnak, nehezen viselik el egy lelkes nagyszülő jelenlétét, akitől irigylik a gyerek figyelmét. Legnagyobb hibájuk a túlzott ambíció és a türelmetlenség. Általában sokat követelnek a gyereküktől, és rosszul viselik, ha valami nem úgy alakul, ahogy ők azt szeretnék. Örömmel hallgatják meg csemetéjük gondjait-bajait, de szélsőséges esetben túlságosan kíváncsivá válhatnak, és minden apró titkát tudni akarják. Képtelenség őket bármiről is meggyőzni, mindenáron ragaszkodnak ahhoz, amit helyesnek vélnek. Gyakran manipulálják gyermeküket, az érzelmi zsarolástól sem riadnak vissza. A Skorpió szülők határozottak és erősek, akik biztonságot kínálnak gyermekeik számára, bármi áron megvédelmezik őket. Nemcsak az emberekkel képesek harcba szállni, hanem külső körülményekkel is: rengeteg munkával, de megteremtik az áhított életkörülményeket. A Skorpió jegyű szülők nagyon karizmatikusak, és időnként az egész családot képesek manipulálni.

Gyermek A Skorpió gyermek kezében akarja tartani a dolgok irányítását. Általában megvárja, amíg a környezetében élők kinyilvánítják felé szeretetüket, és nem ő az, aki megteszi az első lépést a kedvesség tekintetében. Inkább tartózkodónak ítélhetjük meg őt élete első éveiben, és ez sokszor még nagyobb gondoskodásra ösztönzi a szülőket, hajlamosak túlzottan is pátyolgatni a gyermeket. Nagyon fontos neki a biztonság - sokkal inkább mint más gyermekeknek -, és ha védettségét veszélyeztetettnek érzi, akkor nagyon szélsőségesen reagálhat. Arra a tudatra van szüksége, hogy ellenőrizni tudja a körülötte folyó eseményeket, és még inkább megnyugtatja, ha azt hiszi, hogy irányítani is tudja őket. Tehát jól tesszük, ha tudatosan hangsúlyt helyezünk arra, hogy döntési szabadságot adjunk neki minél több, őt érintő kérdésben. Az első időszak után fokozatosan jelenik meg életében a felfedezés vágya, ilyenkor azt tapasztalhatjuk, hogy biztonságos környezetben nagyon jókedvű, és feltűnően jó kisgyermek. Amint megérinti őt a felfedezés vágya, folyton kutat valami után. Ugyanúgy izgalommal tölti el a szekrények tartalma, mint a kertben fellelhető kavicsok formája és sokfélesége. Az emberi kapcsolatok tekintetében is kinyilvánítja nyomozói hajlamát - rendkívüli módon érdekli minden kényes kérdés.

Lélek-Motiváció A „mindent vagy semmit” és a „legnagyobb győzelem a magunk felett aratott”, jól jellemzik beállítódását. Ha önfegyelemről van szó, akkor a Skorpió ebből többet fog felmutatni, mint az összes többi állat övi jegy. A Skorpió tulajdonképpeni problémája, hogy nehezen tud mértéket tartani, hajlamos a szélsőségekre. Bármit is tesz, azt intenzíven, szenvedélyesen teszi. Elvet mindent, ami átlagos, langyos, normális. Gazdag érzelmi élete van, ami legtöbbször egy sima, nehezen átlátható felszín alatt rejtőzik. Nem teríti ki a kártyáit, hogy a helyzetet ellenőrzése alatt tarthassa. Pedig mélyen vágyik kapcsolatokra és hajlamos azonosulni a szeretett emberrel. Mivel bizalmatlan és szkeptikus, fél az odaadástól, számos válság és belső harc zajlik benne. Ebből adódik az a hajlama, hogy tépelődik és beleássa magát egy témába. A Skorpióból legtöbbször az hiányzik, amit ősbizalomnak neveznek. Idegen számára az az érzés, hogy egyszerűen elfogadja magát úgy, ahogyan van, állandó bűntudattal küzd. Gyakori gyermekkori élmény nála, hogy a túlságosan nagy elvárásoknak nem tudott megfelelni. Így magyarázható az is, hogy miért vonzódik annyira a válsághelyzetekhez. Valami azt súgja neki, hogy ki kell érdemelnie az életet, és vezekelnie kell mindazért, amit az élet ad neki. Sok Skorpió hordozza magában az önbüntetési hajlamot. Amennyire törekszik a boldogságra, annyira el is tudja taszítani magától, hogy meghaladja az ő saját mértékét. Értelme mondhat mást, de egy belső hang azt súgja: „nem érdemelsz mást”. A Skorpió a legérzékenyebb az élet árnyoldalára, azokra a területekre, amelyekről általában szívesen hallgatunk. Mivel gyakran kiszolgáltatva érzi magát az élet igazságtalanságainak, és gyámoltalanságát hamar megtapasztalta, fontos hajtóerő számára a személyes vagy társadalmi hatalom, hogy ezzel egyfajta biztonságot teremtsen. Olykor egy életen belül a legalantasabb dolgoktól a legnagyobb szellemi, lelki magasságokig átmegy mindenen.

Tanulási feladat Megismerni a különbséget a realitás és az elképzelés között. Megtalálni a középutat. Bízni önmagában. Legyőzni a félelmeit.

Analógiák Skorpió jelmondata: Halj meg és légy! Évszaka: Ősz Minősége: Nőies-befogadó, yin Stabilitása: Szilárd Eleme: Víz Polaritása: Negatív Uralkodó bolygója: Plútó és Mars Kulcsszavai: Kötés, rögzítés, kibírni Kulcsmondata: Birtokollak, de engem nem birtokolhatsz. Foglalkozásai: Minden olyan foglalkozás, amely vonzást jelent a személyes teljesítmény szempontjából, amely kutatói tehetséget, nyomozói készséget igényel, ahol rejtett dolgokat kell feltárni, esetleg okkult témákkal foglalkozni: pszichológus, orvos, biológus, kutató, kém, ügynök, rendőr, természetgyógyász, grafológus, filozófus, teológus, misztikus Színei: Fekete, vérvörös, méregzöld Illatai: Érzéki, titokzatos, tömény, fajsúlyos illatok Ízei: Erős, savas Formái, alakjai: Erős kontrasztok, szélsőséges, kihívó, rejtett Növényei: Élősködő növények, húsevők, csábítóan virágzó, intenzív illatú, de gyakran mérgező növények, mohafajták Fái, bokrai: Tuja, tiszafa, fügefa Gyümölcsei, zöldségei: Retek, hagyma, füge, áfonya Virágai:Orchideák, mák, őszi kikerics Fűszerei: Torma, vizitorma Gyógynövényei: Fokhagyma, bazsalikom, kerti mák, varjúháj, kálmos, hunyor Állatai: Ragadozók, skorpió, kígyó, dobermann, keselyű, zebra, denevér Anyagai: Vas, bőr, kender, humusz, láva Ásványai, kövei:Onix, sötét gránát, platina, malachit Tájai: Mocsaras, lápos vidékek, vulkanikus, kráteres tájak, forró források és gejzírek, sűrű dzsungelek Hobbijai, sportágai:Olvasás, filozófia, ezoteria, küzdősportok, maratoni futás Közlekedési eszközei: Tengeralattjáró, kétéltű járművek Lakóstílusa: A berendezés egy mottónak vagy egy felettes eszmének felel meg, a forma fontosabb, mint a kényelem. Társadalmi formái: Erős titkosszolgálattal rendelkező államok, ideológiai irányultságú állam Geográfiai vonatkozása: Algéria, Marokkó, Bajorország Testrészei: Végbél, prosztata, vesemedence, orr, genitáliák Test tulajdonság/alkat: Markáns arc, széles homlok, sötét haj, sötét szem, sűrű szemöldök, keskeny orr, csontos alkat. Betegségei: A nemi szervek megbetegedései, kiválasztási szervek zavarai, allergia, kinövések Problémakezelési mód: Összpontosít a problémára, belemélyed, és végérvényes megoldásra törekszik, ennek kínjait vállalja, az utolsó cseppig kiissza a keserű poharat. Önvédelmi stratégia: A támadást meg sem várva kis szúrásokkal védekezik; egyre sűrűbb, egyre magasabb feszültségű hallgatásba vonul vissza, majd egyetlen, az ellenfelet megsemmisítő gesztussal válaszol. Negatív tulajdonságai: Alattomos, bosszúálló, kegyetlen, cinikus, szarkasztikus humorú, sértő (mélyen találó megjegyzések), gyűlölködő, harcos, önpusztító, perverz, pusztító, ravasz, szado-mazochista, szélsőséges, szertelen, titkolózó, végletes, veszélyes Pozitív tulajdonságai: Büszke, erélyes, hűséges, karizmatikus, lényeglátó, mágikus, mély érzésű, rettenthetetlen, szuggesztív, titokzatos, véglegesen megoldó Szerencsenapja: Kedd Szerencseszáma: 9 Stílusa: Elbűvölő Ideális társa: Bika, Bak, Halak, Szűz Erőssége: Küzdeni tudás, kitartás, becsvágy Gyengéje: Akaratos, kíméletlen, bizalmatlan Híres Skorpiók: Erkel Ferenc, Ady Endre, Teleki Sámuel, Paganini, Marie Antoinette, Theodore Roosevelt, Indira Gandhi, Robert Kennedy, Pablo Picasso, Richard Burton, Vivien Leigh, Alain Delon, Kovács Kati, Demi Moore, Leonardo DiCaprio, Julia Roberts