JellemzésA Nyilas jegy szülöttei rendkívül színes egyéniségek. Egyfelől fontos számukra az élet élvezete, másfelől viszont bezárkóznak a saját kis világukba és elmélkednek az élet nagy dolgain. Nagyon energikusak, minden feladat kihívás számukra, így lelkesen vágnak bele. Jó kedélyűek, alapvetően optimisták, általában elég nagy az önbizalmuk. Sokszor a hiúságig emelkedhet ez az önbizalom, de a többség tisztában van rossz tulajdonságaival is. Derűs, könnyen lelkesedő ember, kevés kitartással. Jog és törvénytisztelő de nem mindig az igazság képviselője. Optimizmusa rövid időre sokszor cserbenhagyja. Alapmotivációja az értékképzés, és az értékekhez való felnövés. Mindig magasabb szintre törekszik. Gyűjti a címet, rangot, pozíciót, magasabb szinten eszméket, művészi értékeket, gondolatokat, vallási és filozófiai nézeteket. Ezeket igyekszik összerendezni és egyetlen értékformációvá alakítani, szintetizálni és ezt a külvilágnak megmutatni. Baráti körét is jól pozícionált, híres emberek közül választja. Szeretne kiemelkedő személyiséggel bírni, fejlődni, jobbá válni. Elégedetlen önmagával, mindig előrébb szeretne tartani, de soha nem tudja utolérni magát. A be nem fejezett dolgok kellemetlen élményként raktározódnak el benne. Soha nem fél a jövőtől, de mindig fél a holnaptól. Retteg az anyagi biztonságért. A Nyilas jegyűek egész életükön át tanulnak valamit, nagyon kíváncsi természetűek. Ennek köszönhetően mindig aktuális információkkal és tudásanyaggal rendelkeznek, melyet munkájuk során is kiválóan tudnak hasznosítani. Munkahelyükön éppolyan lelkesen és optimistán végzik el a rájuk bízott feladatot, mint a magánéletben. Szeretik csillogtatni tudásukat, ezért mindent megtesznek, hogy amit kiadnak a kezük közül, az a legjobb legyen. Persze akadnak kivételek. Aki igazán a helyén van, az nem szokott vele kérkedni, akik eltelnek önmaguktól, azok meg vannak győződve arról, hogy kivételes adottságaik révén csak kiváló teljesítményt nyújthatnak, így aztán nem törekszenek jobbra, viszont állandóan villogtatják a képesítéseiket, kitüntetéseiket.

A Nyilas jegyű ember rendkívül mozgékony, szeret utazni. Mindig úton akar lenni, megismerni embereket, tanokat. Optimista, szabadságra és függetlenségre vágyó, aki állandóan új tapasztalatokat és célokat keres. Ha nem hisz valamiben, akkor képtelen bármit is tenni az ügy érdekében. Nagyvonalú és joviális, nehezen viseli a hétköznapok rutinját, a "földi" korlátokat. Gyakran filozofikus természetű, foglalkoztatja az élet értelme, a vallás, az ezotéria. Egyenes és szókimondó, elég gyakran fejezi ki tetszését és nemtetszését. Ez utóbbit olykor olyan nyersen, hogy megbántja vele az embereket. Ezt nem rosszindulatról, sokkal inkább őszinteségéről teszi. Rossztulajdonságai közé tartozik az is, hogy nincs időérzéke. Mindig mindenhonnan elkésik. Bármennyire szeretne ezen változtatni, bizony nagy erőfeszítések árán se igen sikerül. Bármit képes megtenni azért, hogy kibújjon a felelősség alól, amelyet terhesnek tart. Nagyon szórakoztató tud lenni, nem csak kitűnő humora miatt, hanem azért is, mert született színész. Olykor fanatikus, türelmetlen és rebellis, de sosem haragtartó. Előfordul vele, hogy túllő a célon. Barátságos, szeret társalkodni. Széles látókörű, vidám természetű, szívélyes modorú, szellemes, energikus, tele van természetes energiával. Élvezi a független életet. Derűs, barátságos modora vonzza az embereket. A barátság kiemelkedő szerepet játszik az életében. Szeret barátai körében lenni, jó humorérzéke által a társaság középpontja, hiszen mindenkit képes megnevettetni. Ezen kívül szívesen meghallgatja a másikat és tanácsokkal is ellátja azt, akinek szerinte szüksége van rá.

Kapcsolat A Nyilast dinamikussággal és jó humorral lehet elcsábítani. Mindig újabb és újabb ötlettel kell előrukkolni, más és más programot kell szervezni, hogy biztos legyen a siker. A szakítás nagyon könnyű vele. Ha unalmasak vagyunk és nem ismerjük el briliáns elméjét, akkor már tovább is áll. A szerelemben is jellemzi a gyors lelkesedés, szabadságra vágyik, szabadságot ad társának is, de mindezt többnyire megbánja. Fiatal korban a szerelemben sok szenvedésen megy át. Gyakori ilyenkor a párhuzamos párkapcsolat, ám később a család felé vonzódik. Nem könnyen szánja magát családalapításra, s ha végre mégis, azért egy kis függetlenséget mindig biztosít magának. A Nyilas férfinak nagyon meg kell gondolnia, kihez köti az életét. Mert kevés nő tud megbarátkozni azzal a szabadelvű gondolkodásmóddal, amelyet vall. A lelke mélyén talán érzi is: a családi életre teljességgel alkalmatlan. Bár vágyik gyerekekre, és nagyszerűen is tud bánni velük, az otthon-ülés, a békés családi élet távol áll természetétől. Imádja a társaságot, s ha úgy adódik, akár éjjel kettőkor is hajlandó a barátaival útnak indulni az éjszakába - természetesen a felesége nélkül. ♥ SZERELMES NYILAS ♥

Szerepek Vezető A Nyilas főnök általában barátságos, segítőkész, megértő. Arra törekszik, hogy tekintélyével, személyiségének súlyával hatásokat keltsen. Jóindulatú és kedves (olykor azonban ingerlékeny), nagyon bátor és teljes erőbedobással küzd céljai megvalósításáért. Ezért rendszerint győztesen kerül ki a harcból. Bár felületesnek tűnik, (és gyakran az is), a küzdelem előtt igen jól megszervezi erőit és rendkívül módszeresen méri fel a helyzetet, tervezi meg támadó vagy védekező hadmozdulatait. Egy közösség élén állva is megőrzi lelkesedését, dinamizmusát, jókedvét, s nyíltan véleményt nyilvánít a felmerülő kérdésekben. Olykor nyers, őszinte, de sohasem rosszindulatú. Magatartásában a törekvés és a nemeslelkűség nem zárja ki egymást, s mindig megtalálja a kellő módját annak, hogy összebékítse jellemének e két összetevőjét.

Beosztott Nem mondható el róla, hogy tapintatosabb lenne, vagy kevesebbet hibázna másoknál. Bár nem tekinthető a melléfogások bajnokának, mégis, bármikor szolgálhat meglepetéssel. Ez mulatságos lehet a kívülálló számára, aki azt látja, miként vág feljebbvalója fejéhez egy sereg kellemetlen igazságot. Senkinek sem kegyelmező gunyorossága ellenére a Nyilas beosztott sohasem akadékoskodik a munka nehézsége vagy mennyisége, fizetésének összege miatt. Mindebből azonban nem szabad arra következtetni, hogy vissza lehet élni ezzel a tulajdonságával, mivel tudatában van jogainak és érdekeinek, és felháborodik, ha mindezeket érezhetően lábbal tiporják. Ha nem kapja meg az őt megillető beosztást, könnyen hepciáskodóvá válhat.

Partner Nem túlzottan romantikus jegy. A társának elsősorban energikus, ösztönző barátnak kell lennie. A szexualitás számára nem feltétlenül jár együtt erős érzelmi szálak kialakulásával. Gyakran próbálja elkerülni a felelősségteljes helyzeteket, és nem szereti, ha korlátozzák a szabadságát. Vele lehet a legjobb hajnalig tartó beszélgetéseket megélni. Partnerkapcsolatában is a függetlenség híve. Ez problémát okozhat a házasságban. Általában nem marad egy partner mellett túl sokáig, mivel szereti a változatosságot. Szenvedélyessége rövid időn belül más mellé sodorja. E tulajdonsága miatt sok Nyilas jegyű marad nőtlen és hajadon, vagy házasodik többször. A Nyilas-szülött erősen kötődik családtagjaihoz és képtelen magát odaajándékozni egyetlen embernek. Furcsa, hogy éppen a legszimpatikusabb tulajdonsága, nyíltsága, őszintesége, szókimondása okozza a legtöbb bajt partnerkapcsolataiban. Nincs benne taktika, nem ismeri a szerelem szép játékait, bocsánatos, kis hazugságait és illúzióit. Sok félreértést okoz szüntelen igazmondásával, a valósághoz, a véleményéhez való becsületes ragaszkodásával. A házasságban sok Nyilas-szülött megváltozik. Úgy érzi az élet túlságosan is kellemes, majdhogynem unalmas, és talán valami izgató változatosság felfrissítené. Nem kell azonban mindjárt hűtlenkedéssel vádolni, ha ki-kimaradozik. Barátkozásokra, új ismeretségekre van szüksége. Sok időt tölt barátai körében, s jóllehet a házasságon kívüli kapcsolatok - öntudatlanul - szexuális vágyait is hordozhatják, a Nyilasnál ez nem tudatos törekvés. Akármi történik is odahaza, a Nyilas sohasem fogja megengedni, hogy a házasság ténye eltántorítsa őt új ismerőseitől vagy rokonaitól, barátaitól.

Szülő A Nyilas jegyű szülő nagyon vidám és optimista. A világnézeti kérdések nagyon fontosak számára, arra neveli a gyermekét, hogy kialakítsa saját elképzelését a dolgokról, s magasabb tanulmányokat folytasson, egyetemre, főiskolára járjon. Általában nagyon művelt, a gyermeknek mindig lesz kivel megbeszélnie olvasmányait vagy nagy "világmegváltó"kérdéseit. Gyakran előfordul, hogy megpróbálja rákényszeríteni a gyermekére az ő világnézetét. Ezzel a magatartással egy életre rányomhatja a bélyegét a gyermek hitbéli, lelkiismereti hozzáállására. Általában is fennáll a veszély, hogy a gyermek csak azt gondolhatja jónak, amivel a szülei is egyetértenek. A Nyilas szülő jókat tud enni, élvezi az életet, s mindezt a földi jót gyermekének is nyújtja, hiszen nagyon jószívű. A legnagyobb gond az lehet, hogy hangulata néha szélsőségesen ingadozik. Így a gyermek megélheti, hogy az egyik pillanatban még "drága kis tündérbogár", a másikban már "büdös kölök". Ez az érzelmi ingadozás nem tesz jót sem a gyermek önértékelésének, sem pedig a szülő tekintélyének.

Gyermek Mindenre elszánt kisgyermek, hatalmas lelkesedéssel, óriási erőfeszítéssel vág neki mindennek. Születése pillanatától kezdve nagyon aktív, lelkes és fáradhatatlan, addig gyakorolja az ülést, járást, beszédet, amíg tökéletesen megy neki. Pihenésre alig van szüksége, szereti egy lépésben megoldani a feladatokat. Ez a hozzáállás egész életében elkíséri majd. A szülők egyik fontos feladata megvilágítani számára, hogy a célhoz néha kisebb lépésekben vezet az út, és a részletek nem elhanyagolhatóak. Ha pedig kihagy egy-egy lépcsőfokot, később hiányozhat majd a tapasztalatai közül. Tehát ne sarkallják őt túl korai eredményekre, inkább abban támogassák, hogy fel tudja mérni, milyen állomásokon keresztül vezet az út céljáig.

Lélek-Motiváció Ami a Nyilast legbelül foglalkoztatja, az az emberi szabad akarat kérdése. Megismerni a "nagy tervet", a mindent átható törvényeket kozmikus és emberi vonatkozásban egyaránt. Hogy szembeszálljon a múlandóság érzésével, olyan értékeket keres, amelyek minden korban érvényesek, amelyek túlélik a kor szellemét és előírásait. Tudni akarja, "mi tartja össze legbelül a világot". Szeretné lerázni magáról a földi valóságot minden kötöttségével együtt, megtapasztalni minden megtapasztalhatót, és egy szellemi, tiszta, szent világban élni. A Nyilasnak nehezére esik, hogy ne adja tovább azt, amit helyesnek ismert meg. Amennyire megértően tudja meghallgatni a különböző véleményeket és meggyőződéseket, annyira intoleráns lehet, ha azt hiszi, hogy megtalálta az üdvösséghez vezető utat, ami egyedül az ő privilégiuma. Semmi sem nehezebb egy Nyilas számra, mint megtalálni a helyes mértéket, amely számára egyenlő a középszerűség gondolatával. A Nyilas fontos témája a tolerancia. Szeretné, ha a toleranciája is olyan nagyvonalú, belátó és bölcs lenne, mint amilyennek ő mutatja magát gyakran a környezete előtt. Emögött azonban nem ritkán a dolgok iránti érdektelensége bújik meg. Valami nagyon jelentősnek, hatáskeltőnek kell történnie ahhoz, hogy az érdeklődését valóban felkeltse. Ilyenkor aztán lelkesedése nem ismer határt. Ennek hiányában viszont csak jóindulattal mosolyog - ami nem esik nehezére - hiszen nem különösebben érdeklik a "középszerű" dolgok. A Nyilas komoly oldala mindenekelőtt akkor nyilvánul meg, amikor valamiről meg van győződve, ha magasabb rendű princípiumokról van szó.

Tanulási feladat Ésszerűen megbirkózni az élettel. Tenni, nemcsak filozofálgatni. Mértéktartás, tolerancia. Bölcselkedő helyett bölccsé válni.

Analógiák Nyilas jelmondata: Csak olyan klubhoz akarok tartozni, amelyik nem fogadna el tagnak. Évszaka: Késő ősz Minősége: Férfias-aktív, yang Stabilitása: Változó, labilis Eleme: Tűz Polaritása: Pozitív Uralkodó bolygója: Jupiter Kulcsszavai: Szintézis, belátás, remény, kiteljesedés Kulcsmondata: A remény hal meg utoljára. Megértem és felfogom. Foglalkozásai: Minden olyan foglalkozás, amely optimizmust, lelkesedést és idealizmust követel meg, olyan foglalkozások, amelyek utazással, kalanddal és kockázattal járnak, amelyekhez ötletességre, jó szervezőkészségre és nyitottságra van szükség: menedzser, kereskedő, képviselő, pedagógus, asztalos, erdész, testnevelő tanár, publicista, színész, filozófus. Színei: Kék, bíbor Illatai: Bőséges, telt illatok Ízei: Zsíros, dús, aromás, fűszeres Formái, alakjai: Kidomborodó, testes, széles, nagy, nyílt, pompás, értelmes elrendezésű Növényei: Nagy törzsű fák és bokrok, amelyeken sok levél van. Magvak: árpa, búza Fái, bokrai: Gesztenye, tölgy, bükk, nyárfa, diófa Gyümölcsei, zöldségei: Padlizsán, kukorica, szőlő, ananász, körte, dió, mandula Virágai: Pitypang, levendula, ibolya, pünkösdi rózsa, kardvirág Fűszerei: Szerecsendió, bazsalikom Gyógynövényei: Articsóka, gesztenye, ginzeng, pitypang Állatai: Ló, szarvas, elefánt, gólya, fecske, delfin Anyagai: Cink, bronz, fa Ásványai, kövei:Bronz, ametiszt, zafír, jáspis, türkiz, gránit Tájai: Hatalmas hegykúpok, nagy, dombos tájak, dús erdők, kukoricaföldek Hobbijai, sportágai: Utazás, filozofálás, sport, lovaglás, séta Közlekedési eszközei: Ló, repülőgép Lakóstílusa: Tágas terek, kilátás a zöldre. Társadalmi formái: Gyarmati rendszer, szövetség, a "világkormány" ideája Geográfiai vonatkozása: Magyarország, Spanyolország, Dalmácia Testrészei: Csípő, comb, máj Test tulajdonság/alkat: Megjelenése dinamikus, lendületes, sportos. Teste izmos, mozgékony. Fejformája ovális, homloka magas, boltozatos. Tekintete távolba néző, bizakodó, nyílt. Testalkata általában nyúlánk, teltkarcsú, lábszára hosszú. Hajlamos a táplálkozást túlzásba vinni, és akkor tekintélyes joviális külsőt ölthet. Betegségei: Máj, sejtburjánzás, anyagcsere, növekedéssel kapcsolatos Problémakezelési mód: A kis problémák fölött elnéz, a nagyokat elvi alapon kezeli. Irtózik a kicsinyes megoldásoktól. Lehetőség szerint nagyvonalúan, nemesen igyekszik ügyei végére pontot tenni. Önvédelmi stratégia: Valamely felsőbb szempont képviseletével elsimítja az ügyet, vagy erejét, fölényét, felsőbbrendűségét mutatva félresöpri a támadást. Negatív tulajdonságai: Arrogáns, beképzelt, hatásvadász, ítélkező, képmutató, külsőségeket és címeket hajszoló, nagyképű, majmoló (magasabb anyagi, társadalmi, szellemi szinten élőket), felfuvalkodott, elégedetlenkedő, nagyzoló, papoló, a rendszeres munkát kerülő, tudálékos, túlvállaló, túlzó Pozitív tulajdonságai: Bőkezű, derűs, értékorientált, etikus, filozofikus, igényes, idealista, lelkesedő, művészi, nagyvonalú, önképző, optimista, szabadságszerető, szintetizáló, tanító, távlatos, törekvő, vallásos Szerencsenapja: Csütörtök Szerencseszáma: 3 Stílusa: Lezser Ideális társa: Ikrek, Skorpió, Szűz Erőssége: Optimizmus, felelősségtudat, igazságszeretet Gyengéje: Túlzás, hiúság, önbizalomhiány Híres Nyilasok: Babits Mihály, Bartók Béla, Bólyai János, Kodály Zoltán, Maria Callas, Steven Spielberg, Mark Twain, Walt Disney, Woody Allen, Törőcsik Mari, Brad Pitt