JellemzésRobbanékonyság, becsvágy és bátorság jellemzi. A Kos lázas tempóban él, spontán ötleteivel általában megdöbbenti, zavarba ejti a környezetét. Szónokol, terveket kovácsol - majd másokkal végrehajtatja. Állandóan összeütközésbe kerül környezetével és gyakran úgy vág bele a harcba, hogy nem méri fel az ellenfele erejét. A kudarc azonban nem töri le, még be sem gyógyultak a sebei (akár testi, akár lelki), ő már újra a küzdőtéren található, új célért, új eszményért, új dicsőségért harcol. Nincs érzéke ahhoz, hogy megkülönböztesse a kicsit a nagytól, a lényegest a lényegtelentől, mert csak rohanni tud. Ha arra kényszerül, hogy lépésben haladjon, elbizonytalanodik, kedvét veszti. Szereti a regényes, kalandos dolgokat, a rohanó és robbanó természetének megfelelő változatosságot. Otthonában praktikumra törekszik. Nem gyűjt régiségeket, nem őrizget családi ereklyéket, ha valamit megun, vagy már nincs rá szüksége, attól azonnal megszabadul. Lakását sima vonalú, praktikus bútorokkal rendezi be. Házimunkával csak annyi időt tölt, amennyit feltétlenül muszáj, s ha főz, akkor csak egyszerű, gyorsan elkészíthető ételek jöhetnek számításba. Ha valaki, hát a Kos igazán tudja értékelni a mélyhűtött ételeket és a mikrohullámú sütőt. Ruhatárában többnyire egyszerű inget találunk, ezek vagy fehérek, vagy karakteres színűek, a halványkéket, rózsaszínt ki nem állhatja. Akárcsak a mintásat. Ékszert se nagyon visel. Még a karikagyűrűt sem szívesen húzza fel (bár ennek más okai is vannak!) A kosokra általában igaz, hogy őszinték, nyíltak és szeretetre éhesek. Rendkívül ambiciózusak, keresik a kihívásokat, szeretnek az élet valamely területén versenyezni másokkal.

A Kos szereti a szabadságot, másokat irányítani próbál, de nem tűri el, hogy megmondják neki, mit tegyen. Döntéseit egyedül hozza. Igazságérzete igen fejlett, ezért sokan elfordulnak tőle, hiszen senki sem szereti az őszinte kritikát. Hajlamos arra, hogy megbántsa azokat, akiket szeret. Ez persze nem szándékos, rögtön meg is bánja, amit tett és szeretne mindent gyorsan elsimítani. Kifejezetten türelmetlen, nehezen viseli el, ha nem az van, amit ő akar. Segítőkész, szeretteinek minden helyzetben segít, mellettük áll, ha szükségük van rá. Beteges és könnyen esik depresszióba, de amikor elvonulnak a sötét felhők, rendkívül vidám lesz. A munkahelyén szereti a kihívásokat, a kreatív feladatokat, szeret társaságban dolgozni, leginkább azt a munkahelyet részesíti előnyben, ahol mindig történik valami. Nem érzi jól magát az unalmas, egyhangú légkörben. Erős a pénzszerzés utáni vágya, becsületes, ezért saját erejéből gazdagodik meg. Szeret alkotni, mindenbe belekóstolni, ami számára érdekes lehet. A barátság fontos számára, de időben megtanulja, hogy csak az igazán mély baráti kapcsolat az, amely élete során elkíséri majd, így nem veszi körül magát haverokkal. Az a pár ember, aki belopta magát a szívébe, olyan fontos lesz számára, hogy mindent megtenne értük. A harmonikus Kos-szülött bátran kezdeményez és gyorsan,határozottan cselekszik, de sohasem erőszakos. Úgy érvényesíti akaratát, hogy közben tiszteletben tartja mások jogait és érzéseit. A diszharmonikus Kos-szülött erőszakos, durva, vad. Hamar indulatba jön, dühbe gurul, haragra gerjed. Ilyenkor nem tud uralkodni magán. Mindenben első kíván lenni. Akarata érvényesítésénél nem tűr ellentmondást, és nincs tekintettel senkire. Meggondolatlan, elhamarkodó.

Kapcsolat A Kosnak lételeme a hódítás. Akkor mutat igazán érdeklődést a partnere iránt, ha küzdenie kell érte, ha ellenállásokat kell legyőznie azért, hogy meghódítsa őt. Számára az a legfontosabb, hogy elismerjék és felnézzenek rá. Ezért bármire képes. Szeret játszani mások érzelmeivel és hajlamos arra, hogy megbántsa azokat, akiket szeret. Ez persze nem szándékos, rögtön meg is bánja és szeretne mindent gyorsan elsimítani. Kifejezetten türelmetlen, nehezen viseli el, ha nem az van, amit ő akar. Szerelem nélkül nem képes élni, mindig kell, hogy legyen mellette egy társ, akire számíthat, aki mellett biztonságban érzi magát, aki szereti és odafigyel rá. Szeretetéhsége miatt könnyű meghódítani, de szabadságvágya miatt könnyű elveszíteni is. A hűséges szerelmet az ideális partnernek tartogatja. A Kos fölöttébb ragaszkodik hozzá, hogy mindig megkapja, amit kíván - ennélfogva aki a kegyeit keresi, valószínűleg azon fog igyekezni, hogy minden szeszélyét kielégítse, ágyban és ágyon kívül egyaránt. Csakhogy ez nem annyira egyszerű. A Kos számára az az ideális partner, akit sohasem tud elnyomni, leigázni. Elvárja, hogy választottja éppolyan független legyen, mint ő maga. Mindent tálcán kapni kézhez - ez nem elég szórakoztató számára. Neki nem fejbólintókra van szüksége. Az erőpróba, az erők összemérése már sokkal inkább az ínyére van - az az ideális partnere, aki többnyire látszólag engedékeny, de ugyanakkor keményen megszabja, mi legyen. A Kost igazán az fogja meghódítani, akiben túlteng az energia és a lelkesedés, akivel együtt tud nevetni. Olyan társra van szüksége, aki szellemileg is partner. Ha az eszéért nem tudja becsülni, akkor a testi vágya végül megvetéssé alakul. A Kos partnerének önbizalomra van szüksége, hogy megadhassa neki azt az imádatot, amelyet igényel, de kell egy kis titokzatosság is. Ha túlságosan kiszámítható, akkor hamar kioltja a Kosban az érdeklődés tüzét. Egy csipetnyi féltékenység csak fűszerezi a kapcsolatot, de ha a partner viselkedése túlságosan sok alapot ad a féltékenykedésre, az már tönkreteheti. A változás, a kihívás csiszolja szerelmi ügyességét. A vele való kapcsolat sohasem szürkül rutinná: leleményes, izgalmas ötletei gondoskodnak róla, hogy a szex állandó pezsgésben maradjon. Ha egyszer igazán beleszeret valakibe, képes bármit kockára tenni. Leveti magáról a kalandorgúnyát, és alóla megható gyengédség, sérülékeny jellem kerül a felszínre. Szívét talán könnyű elnyerni - de a Kos szerelmének napsugaraiban csak az sütkérezhet, aki megnyeri az eszét is. Önmaga kiegészítőjét keresi a kapcsolatban, olyan valakit, aki függ tőle, de mégis független társ. ♥ SZERELMES KOS ♥

Szerepek Vezető A Kos önmagát a legjobb vezetőnek tartja. A beosztottjai már nem annyira. Fáradhatatlan energiája, óriási munkabírása, a célfeladatok vagy rövid távú feladatok elvégzésére kiválóan alkalmas, de környezete nem mindig tud vele lépést tartani. A hosszan tartó feladatokba belefárad. Nincs kellő koncepciója, ebből következik, hogy jobb, ha ezek kidolgozását másokra bízza. Ezek kivárására nincs türelme. Ezért mindenkit sürget, és ezt a környezete nehezen tolerálja.

Beosztott Attól függően, hogy mennyire érett az életvezetése, meg kell különböztetnünk az állandóan visszabeszélő, mindenbe beleszóló, hepciáskodó Kos-embert a parancsokat gyorsan végrehajtó, jó kezdeményezőkészségű és vállalkozó szellemű, de nem kitartó Kos-embertől. Elsősorban olyan feladatokat lát el az utóbbi, amelyek több-kevesebb önállóságot tételeznek fel. A Kos azt szereti, ha kiadják neki a feladatot, de nem szereti, ha a feladat végzése közben útmutatásokkal, észrevételekkel látják el. Ezeket fölösleges, hátráltató szócsépléseknek tartja.

Partner Legyen akár nő, akár férfi, számára a legfontosabb, hogy a partner elismerje őt. Felnézzen rá. A szerelemben tiszta érzések vezetik, de nem szereti a sok beszédet, kitörést. Szeret hódítani, és a házasságban akkor ügyes a házastárs, ha mindig lehetőséget ad a Kosnak, hogy újból meghódíthassa. A Kos nők férfiasak. Ez az jelenti, hogy nem szeretik a tutyimutyi, gyönge jellemű férfiakat, inkább a hősies, bátor erős férfiak felél vonzódnak. Hogy éppen az ilyen típusúakkal nem sikerül a házasságuk, ez abból adódik, hogy ők is akaratosak, erőszakosak.

Szülő Gyerekét nagyon szereti, sokra tartja és sokat vár tőle. Akkor érzi magát a legszerencsétlenebb szülőnek, ha a sors egy kényeskedő nyápic, tehetetlen gyermekkel áldja meg, mert az ilyen gyermekkel nem tud mit kezdeni, nincs hozzá türelme. Igazán akkor él a Kos szülő, ha a gyermeke hasonló, mint ő, kicsattan az egészségtől, tevékeny, sportrajongó. A finomságokat itt sem érzékeli igazán, gyermekéhez hol túl szigorú, hol túl engedékeny.

Gyermek Már gyermekkorában szeret parancsolni, és képtelen az engedelmességre, ez az alaptermészete. Az egyik legnehezebben kezelhető gyermek, különösen olyan szülők kezében, akik nehezen viselik az akaratosságot, önállóságot, kezdeményezőkészséget. Kifejezetten káros bármilyen durvaság alkalmazása, mert a gyermek tehetetlen dühében visszaüt, vagy elmenekül. Szeretettel, megértéssel, közös játékokkal, sporttal a fölös energiái levezethetők. A szülő igyekezzen neki önálló feladatot adni, és a dicséretről sose feledkezzék meg. Mozgásigénye óriási, és általában olyan sportágban állja meg a helyét, ahol rövid idő alatt nagy teljesítményt kell nyújtani. A Kos-gyermek szeret uralkodni, és törekszik az erőviszonyok kialakítására. Nagyon nehezen viseli mások uralkodását. Testvéreivel szemben igen féltékeny természetű, emiatt sok bajt kever. Az apa személye meghatározó nála. Az ő jelenléte számára viszonyítási alap, mivel saját erejének tükörképét látja benne. A Kos-gyermeket szülei még időben kezdjék lenevelni arról, hogy százféle dologba kapjon bele egyszerre. Annál hatékonyabban befolyásolhatják gyermekük sorsát, minél kisebb korában szoktatják rá, hogy az elvállalt feladatot véghez is vigye. Egész fiatal kortól kezdve rendszeressé kell tenni számára, hogy célját elérje, kezdeményezéseit befejezze.

Lélek-Motiváció A Kos jellegű embereknek mindig szükségük van valamire, amire cselekvési késztetésük irányulhat, és mindig kellenek célok, jövőbeli tervek és nagy feladatok, amelyeket teljesíteni kell, és amelyek által érzik magukban a tüzet. Ehhez sok energiára van szükségük, amely gyakran szalmaláng jellegű: rövid, heves fellobbanás. Nagy indítóerőt jelent ugyan, ha a cél motiváló, de kevés állhatatosság és kitartás járul hozzá. Nehézséget jelent a Kosnak, ha úgy érzi, hogy a világ megköti. A jövőben él, ez a realitása. A kitérők, az aprólékosság, a részletmunka nem az ő világa. Legerősebb motivációja, hogy valahogy előbbre jusson. Ezért kemény próba számára, hogy megálljon és elgondolkodjon magáról. Ha mégis megteszi, könnyen kiderülhet, hogy lendületes önérvényesítése mögött kevés igazi önbizalom rejtőzik. Ezt ki kell magában dolgoznia tapasztalatok megszerzésével, hogy megtudja: ki is ő valójában.

Tanulási feladat A gondolkodás és a cselekvés összehangolása. Türelem és kíméletesség. A mértékletesség és a mérlegelés képessége. Az agresszió helyes kezelése. Tudatos, megtervezett cselekvés. Állhatatosság és kitartás.

Analógiák Kos jelmondata: Az akaraterő megteremti az utat. Évszaka: A tavasz kezdete Minősége: Férfias-aktív, yang Stabilitása: Kardinális Eleme: Tűz Polaritása: Pozitív Uralkodó bolygója: Mars Kulcsszava: Akció Kulcsmondata: Én vagyok. Én akarok. Foglalkozásai: Sportoló, autóversenyző, vadász, sebész, fogorvos, rendőr, katona, politikus, szobrász, kézműves, fizikus, mészáros Színei: Ragyogó, tüzes színek, vörös, kék Illatai: Intenzív, erős, átható Ízei: Kesernyés, erős Formái, alakjai: Éles, csúcsos, lándzsaformájú Növényei: Gyorsan növekvő növények, csalán, hagyma, kaktusz, fokhagyma, dohány Fái, bokrai: Akác, ciprus, lucfenyő, egres Gyümölcsei, zöldségei: Mustár, erős paprika, hagyma, torma Virágai: Minden ragyogó színű virág Fűszerei: Bors, curry, chili, gyömbér, paprika Gyógynövényei: Csalán, macskagyökér, galagonya, fokhagyma, máriatövis, árnika Állatai: Ragadozók, támadó állatok: tigris, párduc, cápa, farkas, sólyom, ölyv, héja Anyagai: Könnyen égő anyagok, fa, vas, fémek Ásványai, kövei: Vas, nikkel, gránit, ametiszt, okker, pirit, vörös kövek, gyémánt, rubin, hematit Tájai: Forró és száraz tájak, köves hegyoldalak Hobbijai, sportágai: Ritmikus zene, szobrászat, kézművesség, küzdő sportok, vadászat, dobolás Közlekedési eszközei: Terepjáró, sportkocsik, motorkerékpár Lakóstílusa: Inkább praktikus, mint esztétikus berendezés, inkább ösztönösen, mint átgondoltan helyezi el a tárgyakat, dominálnak a fa, az erős színek. Társadalmi formái: Vadász- és nomád népek, diktatúra, lovagi rend Geográfiai vonatkozása: Bulgária, Dánia, Anglia, Palesztina, Szíria Testrészei: Fej, fogak, körmök, haj, epehólyag Test tulajdonság/alkat: Energikus járás, szúrós tekintet, izmos test, erős szemöldök, erős, ép fogak, kiálló pofacsont, sok szőr, sok sérülés amely a fejet éri (fejjel megy a falnak) Betegségei: Akut és hevesen lezajló betegségek (gyulladások), láz, sérülések, agresszív tünetű betegségek, fejfájás, fogfájás, epehólyag betegségek, szembetegségek, kimerültségi állapotok Problémakezelési mód: Radikálisan, nyíltan, egyenesen kezeli a problémákat. Önvédelmi stratégia: Agresszív ellentámadásba lendül. Negatív tulajdonságai: Nincs érzéke a hatásfokhoz, ahhoz, hogy mekkora energiabefektetés szükséges a cél eléréséhez. Agresszív, betörhetetlen, durva, ellentmondást nem tűrő, hirtelen haragú, elragadja az indulat, nem törődik a következményekkel. Lobbanékony, nyers. Lehet önző, provokatív, primitív, tapintatlan, nyers erőket megmozgató, konfliktust kereső, garázda, forrófejű. Pozitív tulajdonságai: Aktív, célratörő, impulzív, sportos, kalandvágyó, lovagias, lendületes, harcos, merész, bátor sportszerű. Naiv egyszerűséggel, nyíltan, egyenesen tör előre. Szerencsenapja: Kedd Szerencseszáma: 9 Stílusa: Merész Ideális társa: Halak, Oroszlán, Nyilas, Mérleg Erőssége: Bátor, tettrekész, határozott Gyengéje: Önfejű, kapkodásra hajlamos Híres Kosok: II. Rákóczi Ferenc, Johann Sebastian Bach, József Attila, Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Claudia Cardinale, Elton John, Jean-Paul Belmondo, Charlie Chaplin, Omar Sharif, Psota Irén, Céline Dion, Russel Crowe