JellemzésA Halak jegy szülötte intuitív, érzelmi beállítottságú. Gazdag fantáziájú, befolyásolható és alkalmazkodó. Kifinomult, érzékeny, szerény, befelé forduló, jószívű személyiség. Nagy beleérző képesség, kiváló ösztönök és tökéletes tisztánlátás jellemzik, ami az embertársaival szemben megnyilvánuló segítőkészséggel és odaadással párosul. Nem kifejezetten karrierista és céljai eléréséhez az agresszió helyett inkább az érzelmekre épít. A Halak-jegyű ember kedves, szelíd, bájos, de hangulata változékony, ami megfelel kettős természetének. Ez mások számára - akik nem tudnak ráhangolódni - irritáló lehet. Jellemét nehéz kiismerni, hiszen sokszor önmagával sincs tisztában, ezért sokszor él át meg nem értettséget. Ha szenvedőt lát, azonnal részvét tölti el, ezért sokan kihasználják segítőkészségét és jóindulatát. Szeret elmerülni belső álomvilágában, ennek eredménye a nem mindennapos kreativitás, színes képzelőerő. Látszólag akaratgyenge, az élet zord valósága reménytelenségbe, depresszióba hajszolhatja. Félelmei elől pedig hajlamos lehet alkoholhoz, kábítószerekhez menekülni. Belső konfliktusok, zavaros érzelmek hatalmasodhatnak el rajta. A túlzásba vitt segítségnyújtásban kifárad, és ilyenkor mártírnak érzi magát, ami sértődöttségben és panaszáradatban nyilvánulhat meg. A rengeteg belső ellentmondás, túlérzékenység idegrendszeri zavarokhoz, lelki betegséghez, emésztési problémákhoz vezethet. Menekül minden korlátozottság, minden szembesülés ellen, legszívesebben végig álmodozná az életét, ezért a mindennapokkal és a gyakorlati élettel komoly nehézségei vannak.

Gyakran előre megérzi az eseményeket, nagyszerű az intuíciója. Hajlamos illúziókba ringatni magát, akár az önbecsapás szintjéig is. A konfliktusokat inkább kerüli, mert nehezen tudja megvédeni magát. Áldozatkész jellem, a szeretteiért mindent megtenne. Ha nincs körülötte olyan ember, akivel boldog, ha nem sikerül jól az élete, akkor álomvilágot épít magának. Hangulatember, a környezete néha nehezen viseli a passzivitását. Sok csalódás éri, mert jóhiszeműségében másokról sem feltételez rosszat. Az erőszakkal szemben a taktikát tekinti célravezetőnek. Intuitív, megérzi a lehetőséget előbb, mintsem megértené. Jóindulatát gyakran gyengeségnek vélik. Ez különösen a családban és munkahelyen jelent problémát. Családban is képtelen erélyes módon fellépni. Bár többnyire igyekszik a háttérben maradni, csak akkor érzi jól magát, ha nagy nyüzsgés van körülötte. Nehezen jön indulatba, de ha felbosszantják, nehezen csillapodik le. A legtöbb Halak szülött a művészetek nagy barátja. Olykor maga is megpróbálkozik valamely művészeti ággal, hivatásszerűen vagy csak hobbiként. Naív, alkalmazkodó, érzelmi beállítottságú. Hiszékenységéből kifolyólag sokszor becsapják. Semmi nem idegen tőle, ami emberi, a rossz dolgok, a gyengeség sem. Bármit meg tud érteni: gyarlóságot, etikátlanságot, kegyetlenséget. Nem ért vele egyet, de keresi a mögöttest, nem ítélkezik, hanem elfogad. Befelé forduló, nagyon elmélyülten tud meditálni, ez sokat segít neki. A Halak erőre kap, ha van egy nála szerencsétlenebb. Az áldozatkészség, önzetlenség jellemző rá, melyből erőt merít.

Kapcsolat Sokat foglalkozik az érzelmeivel, nagyon szentimentális típus. Szerelemben inkább plátói. Együtt érző természete miatt hajlamos átvenni mások érzelmeit is. Meglehetősen könnyen elcsábítható, de nem azért, mert csélcsap természetű, hanem mert olykor sajnálatból, együttérzésből nem akar visszautasítani másokat. Egyáltalán nem céltudatos, sem az életben, sem a kapcsolataiban, de nagyon mély érzésű. Sokszor kitalálja a partner gondolatát. A Halak nagyon gyengéd és beleérző szerető, sok törődésre és babusgatásra vágyik, és ugyanezt megadja társának is. ♥ SZERELMES HALAK ♥

Szerepek Vezető A Halak vezetőként kedves és megértő, de sokszor hiányzik belőle a kellő határozottság. Nemigen alkalmas erre a tisztségre, ami viszont nem azt jelenti, hogy bizonyos területen nem juthat el a ranglétra csúcsáig. Ha főnök lesz belőle, akkor igen bölcsen és tapintatosan vezet, szelídségével azonban nem szabad visszaélni, mivel önérzete igen fejlett és előbb vagy utóbb meglehetősen keményen reagál a szabályok bármilyen megszegésére. Olykor gyenge oldalai is megmutatkoznak, lehet rendkívül rugalmas, de a jel kettősége következtében kemény és ellentmondást nem tűrő típusával is találkozhatunk, akinél nincs helye a vitáknak. Válsághelyzetekben igen hatékonyan mozgósítja erőit, és sikerrel tesz eleget vezetői hatáskörének. Valósággal megdöbbentő támadó szelleme, amelyről egyébként csak ritkán tesz bizonyságot. Vezetői elvei inkább az ösztönösségen, semmint szigorú szervezési kritériumokon alapulnak.

Beosztott Erős koncentrálást és odafigyelést igénylő munkát általában nem szerencsés rábízni. Hajlamos önmaga feláldozására, a másokért végzett odaadó, önzetlen szolgálatra. Rendszerint lelkiismeretes, számítani lehet rá, ám semmiképpen nem szabad megalázni, mivel eredményesebb olyankor, amikor a saját erejébe vetett hit és némi lelkesedés hajtja. Becsületes és hűséges, felelősségteljes tisztségek bízhatók rá, legrosszabb esetben gyengesége folytán követhet el félrelépést. Gyakran félénk, visszahúzódó kolléga. Nem állja a bírálatot, mivel hiányzik belőle a kritikai érzés, s ezért nem tanácsos a túlzott szigor vele szemben, ami csak elbátortalanítja és elidegeníti.

Partner Partnerkapcsolatában gyengéd, romantikus, mélyérzésű, gondoskodik a család boldogulásáról és anyagi biztonságáról. Békés természete ellenére a kényszer bármilyen formáját is rosszul viseli, amire élete párjának is tekintettel kell lennie. Bár szereti a magányt, azért szüksége van egy társra, aki megértést és szeretetet nyújt. Gyakran túlságosan kétségbeesetten keresi a szerelmet, és így belebonyolódik olyan kapcsolatokba is, amelyeket rövid időn belül megbán. Általában kedvességével és önzetlenségével nagy hatást gyakorol mindenkire, így sok hódolója akad. Romantikus, sőt szentimentális beállítottságú, szeret álmodozni, ábrándozni. Ragaszkodó, megbocsátó, gondoskodó, kedves és figyelmes. Általában erősebb partnert igényel. Ha meg szeretnénk hódítani, a kedvesség, a megértés, a törődés és a romantika az, amivel levehetjük a lábáról. A Halak szexuális élete szorosan összefügg azzal a személlyel, akit szeret. Ha szerelmi csalódás éri, súlyos válságot él át és látványosan szenved. Romantikus, érzelmes, együtt érző, könnyen befolyásolható.

Szülő A Halak szülő empatikus és érzelemmel teli, de gyakran túl lágyszívű és engedékeny, ezért erősebb akaratú gyereke könnyen a fejére nő, és manipulálni tudja. Képtelen a szigorúságra és a gyermek érdekeire hivatkozva időnként nem teljesen őszinte vele. Nehezen tud konzekvens, következetes maradni. Mindig ellágyul, amikor határozottságra lenne szükség. Pontosan ráérez arra, hogy milyen kívánságai vannak a kicsinek, s azokat igyekszik is teljesíteni. A kisgyermek gondjait nagyon komolyan veszi, talán időnként túlságosan is nagy feneket kerít a dolgoknak. Hajlamos felnőttként beszélni gyermekével és partneri megértést várni tőle, ami nem minden esetben szerencsés.

Gyermek Érzékeny, intuitív és rendkívül erős fantáziával rendelkezik. Gyengéd, álmodozó és érzelmes. Különleges történeteket talál ki, humorral és kedvességgel. Szívesen hallgat másokat is, akiket gyakran meglep eredetisége. Tréfás kedvű, fantáziadús. Szelíd természetű, nem való neki a durva játék. Szüleihez erős érzelmi szálakkal kötődik. Állandóan szüksége van törődésre, szeretetre. Igen fontos számára a jó családi légkör. Szolgálatkész és barátságos mindenkivel. Szívesen jár szülei, szerettei kedvében. Igazságérzete igen fejlett, s ha méltánytalanságot tapasztal, elkeseredik.

Lélek-Motiváció Bármilyen korlátozás, lehatárolás nehézséget jelent neki. Mélyen nyugvó nagy ideálja és a tökéletes világ utáni vágya gyakran szakadékot képez a vágyott és a földi realitás között - amelyben természetesen minden kevésbé ideális, mint a fantáziában. A Halaknak erre a tényre a válaszreakciója: a mártír vagy az áldozatszerep, a passzív szenvedőé, legyen az kapcsolatokban vagy bárhol. A Halak ember kapaszkodik az életbe, az anyagi és szociális biztonságba. Legbenső célja, ami felé halad, mégis az, hogy olyan valóságot éljen át, amely mélyen benne létezik. Ezt szeretné megtalálni, átélni. Ennek a valóságnak legtöbbször kevés köze van a hétköznapi céljaihoz, ezért nagy áldozatkészséget követel meg tőle, ha át akarja élni. A Halak mélyen együtt érez minden szenvedővel. A szenvedéssel szembeni nyitottság és a vele való azonosulás oda vezethet, hogy megmentő válik belőle vagy áldozat.

Tanulási feladat Az illúziók feladása. Személyes identitásának megtalálása, saját határainak megtartása. Felépíteni az individuális énjét. Következetesség, egyértelműség. Megkülönböztetni a valóságot az illúziótól.

Analógiák Halak jelmondata: Köszönöm, hogy segíthetek. Évszaka: A tél vége Minősége: Nőies-befogadó, yin Stabilitása: Változó Eleme: Víz Polaritása: Negatív Uralkodó bolygója: Neptunusz és Jupiter Kulcsszavai: Hiszek. Megváltás. Egység mindennel. Kulcsmondata: Légy jó mindhalálig. Foglalkozásai: Minden olyan foglalkozás, amely beleérző képességet, intuíciót és segítőkészséget követel meg. Olyan foglalkozások, amelyek lehetővé teszik az emberekkel való kapcsolatot, amelyek sokoldalúak és változatosak, amelyekben a hangsúly inkább a kreatív-művészi alkotáson van, mint a gazdasági-racionális tevékenységen. Zenei foglalkozások, művész, költő, színész, filozófus, szociális munkás, orvos, ápoló, pszichológus, misztikus, misszionárius, apáca, szerzetes, halász. Színei: Tengerzöld, kékeszöld, pasztellszínek Illatai: Kábító, narkotikus, füstölő illata, tömjén, a sós víz illata Ízei: Fűszertelen, ostyaíz Formái, alakjai: Körvonalak nélküli, puha, árnyszerű, áttetsző, formátlan, elmosódott Növényei: Vízi növények, törékeny, kevésbé ellenálló növények Fái, bokrai: Fűzfa, jázmin Gyümölcsei, zöldségei: Görögdinnye, papaya, rizs, algák, spárga, tök, szójabab Virágai:Vízirózsa, mimóza, liliom Fűszerei:Vegyes fűszerek, amelyek elfedik az eredeti ízt. Gyógynövényei: Őszi kikerics, hólyagos moszat, golgotavirág Állatai: Vízi madarak, sirályok, nemes kócsag, halak, kagylók Anyagai: Üveg, festékek Ásványai, kövei: Ametiszt, akvamarin, korall, holdkő, platina, titánvasérc Tájai: Víz alatti tájak (Atlantisz), szigetek, lakatlan, magányos területek (fjordok) Hobbijai, sportágai: Meditáció, szerencsejáték, film- és tv- nézés, vízi sportok Közlekedési eszközei: Hajó Lakóstílusa: Jó ízlés, finom elegancia, harmónia Társadalmi formái: Vallási közösségek, kívülálló csoportok, alternatív, anarchikus formák Geográfiai vonatkozása: Normandia, Portugália, Dél-Ázsia Testrészei: Hormonrendszer, aura, lábfej, bőr Test tulajdonság/alkat: Ovális arc, széles homlok, kis fül, kék szem, telt száj, hízásra hajlamos test. Betegségei: Fertőzések, immungyengeség, hormonzavar, alkoholizmus, függőségek, neurózis Problémakezelési mód: A problémát elködösíti, átideologizálja, meghamisítja, átszínezi, mint a tintahal, elúszik előle. Kievickél a helyzetből. A gondokat (gyakran másokét is) áldozatként magára veszi, és beláthatatlan ideig cipeli. Önvédelmi stratégia: Támadással szemben védtelen; valamilyen formában kiszáll a helyzetből. Negatív tulajdonságai: Áldozati, álmodozó, átjárható, befolyásolható, engedelmes, érzelmileg kaotikus, hallucinációktól vezérelt, határok nélküli, ködösítő, mártír, morálisan gyenge, naiv, önbizalom-hiányos, sodródó, szenvedélybeteg, szétfolyó, vallási, spirituális eszmékbe menekülő, védtelen, zavaros Pozitív tulajdonságai: Áldozatkész, átszellemült, együttérző, fantáziadús, feloldódó, gyengéd, humanista, idomuló, kifinomult, misztikus, önfeláldozó, önzetlen, összeolvadó, ösztönös, spirituális Szerencsenapja: Csütörtök Szerencseszáma: 4 és 9 Stílusa: Minőségi Ideális társa: Halak, Nyilas, Rák, Skorpió Erőssége: Segítőkész, odaadó, empatikus, jóindulatú Gyengéje: Befolyásolható, menekül a világtól Híres Halak: Albert Einstein, Hunyadi Mátyás, Jászai Mari, Jókai Mór, Arany János, Michelangelo, Chopin, Ringo Starr, Enya, Zorán, Rihanna, Liza Minnelli, Drew Barrymore, Rachel Weisz, Juliette Binoche