JellemzésA Bika jegy szülöttjének uralkodó bolygója a Vénusz, ennek köszönhetően személyisége elbűvölő és érzelem orientált, keresi a békét, szépséget és a harmóniát. A nyugalom, megfontoltság, állhatatosság, kitartás jellemzi. Fontos számára a stabilitás és a biztonság. Nehezen alkalmazkodik a gyorsan változó eseményekhez, helyzetekhez, helyszínekhez. Különösen fontos számára az anyagi biztonság, aminek megteremtésére nem sajnál sem időt, sem energiát. Aki számára kedves, az nem szenvedhet hiányt semmiben, így a családszeretet és törődő gondoskodás szintén tipikus tulajdonságai, de tudatosan vigyáznia kell arra, hogy ez hosszabb idő elteltével se váltson át kisajátításba és féltékenységbe. A stabilitást és a biztonságot keresi, mind érzelmi mind pénzügyi viszonylatokban, és ha ezt megtalálja, akkor általában megbízható, türelmes és kitartó. Többnyire állhatatos, szeret mindent az elejétől a végéig módszeresen megvizsgálni. Fontos számára a testi kontaktus, és általában a fizikai sík örömei, az evés, ivás, alvás, szeretkezés. Nyugodt, és sokáig béketűrő, nehéz kihozni a sodrából. A megtartás fontos számára, nagyon tud ragaszkodni mindenhez, ami az övé. Mivel a Vénusz uralma alatt áll, vonzza minden, ami szép, a művészet, a zene. A megfontolt, kényelmes tempó jellemzi, soha nem kapkod, sőt a sürgetés, siettetés kifejezetten idegesítheti, zavarhatja. Meg kell hagyni számára azt a lehetőséget, hogy a saját dinamikája szerint intézze a dolgait. Rugalmatlansága igen ellenállóvá teszi a változásokkal szemben, még akkor is, ha a változás jó célt szolgálna. Ha viszont kihívással kerül szembe, szinte mindenkinél jobban teljesít.

A Bika jegyűek gyakorlatias emberek, nem szeretik a pazarlást, és magasra teszik a mércét. Célszerű, ha nem mondunk neki ellent, mert ez dacra ingerli és makacs lesz. A Bikának nagy az önuralma, nehezen lehet felidegesíteni, de ha a nyugalomnak vége, nehéz kibékíteni. Szereti, ha minden a legnagyobb rendben megy, ha minden úgy alakul, ahogy eltervezte. Ragaszkodik elképzeléseihez, szinte befolyásolhatatlan. Igen makacs, az elveit nem adja fel. Kerüli a kockázatot, főként, ha pénzügyekről van szó. A bizonytalan pénzszerzés módszere távol áll tőle. Minden kiadást jól átgondol, felesleges dolgokra nem költ, így elszegényedésének kifejezetten kicsi az esélye. A pénz szeretete ellenére nagylelkű, örömmel ad. Kihasználni viszont nem hagyja magát. Ha valakit megszeret, mindent megtesz érte. A nyugalom, a lelki béke, a harmonikus élet számára kiemelkedően fontos. Megbízható, realista, nem szereti a változásokat. Általában kreatív, művészi vénával megáldott. Kiváló nevelő, szeretetének megnyilvánulásai mélyen emberiek. Egy Bikával szemben nem tanácsos durván érvényesíteni az akaratunkat, ne próbáljuk erőszakkal meggyőzni valaminek a helyességéről vagy egy választás szükségességéről. Házasságra hosszas megfontolás után szánja el magát, igyekszik különböző helyzetekben megismerni a partnerét, mérlegelni a lelki mélységét, hűségét, tűrőképességét, áldozatkészségét. Finom iróniájának köszönhetően rendkívül kellemes, szórakoztató társ. Legfontosabb számára a táplálkozás gyönyöre, azután jön a szex és végül a munka. Aki Bikának születik, magában hordja a szilárd jellemet, a hagyomány és a törvény tiszteletét és a takarékoskodásra való hajlamot. Meglehetősen érzékeny, de nem túl sértődékeny. Kétségkívül önfejű, de a lehető legjobb értelemben: elmondható róla, hogy állhatatos, kitartó. Ha kitűz magának egy célt, rendületlenül törekszik annak megvalósítására, nem térítheti el semmi. Körültekintően cselekszik, nem hátrál meg a nehézségek elől, bátran belevág, rendkívül gyakorlatias. Nem szereti a bizonytalanságot, pontosan tudja, hol hibázott, gyűlöli az el nem végzett, félbehagyott munkát. Nehezen jön ki a sodrából, de ha igen akkor féktelenül tud dühöngeni, ilyenkor nehezen csillapítható a haragja. Tudatában van saját értékének, de nem becsüli túl magát, az eszközeit, a képességeit. Szereti, ha elismerik, de rögtön felismeri a hamis bókokat, a nem őszinte hangnemet. Inkább szerénynek mondható, mindenki véleményét meghallgatja, nem ítélkezik egyoldalúan. Szeretetreméltó, segítőkész, rendkívül mély érzésű. Kiváló empatikus képességgel rendelkezik, ugyanakkor nagyon tárgyilagos. Úgy tud tanácsot adni, ahogy kevesen. Érdemes meghallgatni a véleményét és követni a példáját.

Kapcsolat A Bikából sugárzik a harmónia, a nyugalom. Megbízható társ és jó szerető. Nehezen kötelezi el magát, mert a házasságot életre szóló köteléknek tartja, de ha igent mond, hűséges és odaadó. Túlságosan ki akarja sajátítani a párját, de ha le tudja győzni a féltékenységét, azzal nemcsak saját életét könnyíti meg, hanem a kapcsolata is tartósabbá válik. A Bika számára az az ideális partner, aki megosztja vele a pénz, az étel és az élet szeretetét, de ahhoz is ért, hogyan teremtsen biztonságot neki és közös otthonuknak. Mert, jóllehet énje egy része sóvárog a merész, romantikus kalandok után, igazából mégiscsak azt szeretné legjobban, ha élete úgy zajlana, ahogyan a mesék befejeződni szoktak: ”boldogan éltek, míg meg nem haltak.„ Ha partnere megcsalja, akár csak egy futó kaland erejéig is, hamar meg fogja tanulni, hogy a Bika indulatai lassan lobbannak fel, de akkor aztán mindent elsöprő tűzvészhez hasonlítanak. A finomkodás, a burkolt érzelemnyilvánítás nem az ő világa, partnerétől elvárja az őszinte, nyílt, egyenes beszédet. Szereti azt, aki megnevetteti, aki képes könnyedén, minden erőfeszítés nélkül kicsalogatni komorságából. Partnerétől jó néven veszi az ágybeli könnyed, fesztelen viselkedést, mert ez segít neki abban, hogy levesse a belé rögzült gátlásokat. Olyasvalakire van szüksége, aki képes elviselni uralomra való törekvéseit, de közben gyengéden, észrevehetetlenül terelgeti a változás irányába. Olyan társra vágyik, aki megérti, hogy extravaganciája része a személyiségének, aki segíti, hogy önmagával szemben is éppoly toleráns legyen, mint másokkal. A Bika ideálja a biztonságra és bizalomra épülő szerelem. ♥ SZERELMES BIKA ♥

Szerepek Vezető A Bika általában jó vezető. Körültekintő és alapos. Jólelkű a beosztottakhoz, hiszen érzelmi beállítottságú. Szereti a pontos munkát, a szabályokhoz ragaszkodik. Figyelemmel kiséri beosztottjai gondjait. A legtöbb problémája abból adódik, hogy nem kedveli az újításokat, nem elégé vállalkozó szellemű. Gazdasági rizikót nem vállal. Konokul ragaszkodik a kitűzött céljaihoz.

Beosztott Stabil munkaerő, szorgalmas, lehet rá számítani. Általában nem törődik azzal, más mennyit kap, csak őt megfizessék. Nehezen viseli a változásokat, különösen, ha új beosztásba kerül, vagy új munkarendet kell megszoknia. Nagyon komolyan veszi a pontosságot. A káoszt nem viseli el és azt sem, ha állandóan változtatják a munkakörülményeit.

Partner A Bika korán érő, hamar szerelembe eső. A hűséget komolyan veszi magától is és másoktól is. A partnerétől maximális őszinteséget vár el. A szexuális élet kiemelkedően fontos számára, de csak akkor, ha érzelmi alapon történik. Nem szereti a változatosságot, de kedveli a heves érzelmeket. Mindennek megadja a módját, a szexnek is. Alkalmazkodik a partner igényeihez, bár inkább a szokványos formákhoz húz. Egy Bikával szemben nem tanácsos durván érvényesíteni az akaratunkat, sem pedig erőszakkal meggyőzni valaminek a helyességéről vagy egy választás szükségességéről. A Bika nő csodálatos háziasszony, páratlan a szervezőkészsége. Nagyon nehezen válik, de ha mégis, úgy a társa számíthat arra, hogy nem lesz könnyű az anyagi javakon osztozkodni vele.

Szülő A családjához nagyon kötődik. Gyermekeinek mindent megad, de ez elsősorban az anyagiakra vonatkozik. Nem mintha híján lenne az érzelmeknek, de az érzelmeit anyagi síkon mutatja ki. A Bika annak örül, ha szerettei mindig a közelében vannak. Birtokló módon szeret mindenkit. Ha környezete sokat van távol, az nagyon lehangolja. Gyermekeihez türelmes, nyugodt, szívesen foglalkozik velük szabadidejében.

Gyermek Nyugodt, kiegyensúlyozott gyermek. Általában a legjobb gyerekek közé tartozik. Segítőkész, figyelmes, gyengéd, bár hajlamos kicsit a lustaságra. Sajnos nem szeret mozogni, az édességet viszont annál inkább, ezért hízásra hajlamos. Kedvére való, ha becézgetik, simogatják. Nem tartozik a legjobb tanulók közé. Kicsit lassú a felfogása, de türelmes nevelő közelében jó tanuló is válhat belőle. Mivel korán érik, különösen a lányokra kell odafigyelni, de nem tiltással, mert annál sokkal konokabb, hogy tiltó szóra hallgasson. Inkább a jó példa és a meghitt szülői kapcsolat segítheti át ezen az időszakon.

Lélek-Motiváció A Bika a föld elemhez tartozik, amelynek szembeötlő ismertetőjegye a gyakorlatias gondolkodás, vagy amit általában "józan paraszti észnek" neveznek. Mivel a Bikában erősen a biztonságról van szó, kevésbé foglalkozik a spekulációval, nem álmodozik a jövőről, és nem szereti tisztázatlan viszonyokat. Általában nehezen változtat mindenen, még a rossz mellett is kitart, ami visszahúzó erő lehet, amennyiben ez egy olyan élethelyzethez, szituációhoz való görcsös ragaszkodást jelent, ami számára teljesen előnytelen, esetleg hátrányos. Gondolkodása különösen a minőségre irányul. Mindennek, ami az érték és értékállóság benyomását kelti, jó esélye van, hogy elfogadja. Csak olyan emberek társaságában tudja jól érezni magát, akikhez az együvé tartozás érzése fűzi. A Bika különleges kapcsolatban áll az érzékszervi tapasztalatokkal (ízek, illatok, zene, szexualitás). Fontos számára, hogy ami élvezetet jelent neki és amit értékesnek talál, azt birtokolni is akarja. A Bikának nem kell megtanítani, hogyan kell pénzt keresni. Született tehetsége van az anyagi kérdések megoldására és olyan stratégiák kidolgozására, amelyek a szükségleteit elégítik ki. Mivel állhatatosabb minden más állatövi jegynél, fél minden változástól, szokatlantól és bizonytalantól, ezért eltart egy darabig, amíg rászánja magát, hogy új dologba kezdjen. Ha azonban egyszer beindult, aligha tarthatja fel valami.

Tanulási feladat A megtartás és elengedés közötti egyensúly. Megtalálni helyét a világban és ebből meríteni erőt. Az önkorlátozás feloldása. Készség a kialakult helyzet megváltoztatására. A saját értékrend megteremtése. A jövőtől való félelem legyőzése.

Analógiák Bika jelmondata: Járt utat a járatlanért el ne hagyd. Évszaka: A tavasz közepe Minősége: Nőies-befogadó, yin Stabilitása: Fix Eleme: Föld Polaritása: Negatív Uralkodó bolygója: Vénusz Kulcsszava: Enyém Kulcsmondata: Hiszem, ha látom. Foglalkozásai: Könyvtáros, régész, orvos, kertész, művészettörténész, divattervező, iparművész, ékszerész, régiségkereskedő, bankár, színész, énekes, táncos, szakács. Színei: Földszínek, meleg barnás, zöld, narancsos Illatai: Édeskés, virágillat, kellemes Ízei: Átható, telt, nehéz Formái, alakjai: Kerek, arányos, szimmetrikus Növényei: Bokrosodó, buja, erős gyökérzetű növények Fái, bokrai: Tölgyfa, hársfa, almafa, orgona Gyümölcsei, zöldségei: Burgonya, karfiol, alma, körte, eper Virágai:Rózsa, ibolya, gyöngyvirág, orgona Fűszerei: Fahéj, zsálya Gyógynövényei: Ginzeng, pásztortáska, zsálya Állatai: Háziállatok, növényevők: kutya, tehén, borjú, fajdkakas, galamb, méhek, cserebogár, katicabogár Anyagai: Agyag, réz, föld Ásványai, kövei: Réz, korall, smaragd, karneol, zafír, gyémánt Tájai: Mérsékelt éghajlatú vidékek, dombok, virágos mezők Hobbijai, sportágai: A szép és értékes dolgok gyűjtése, fazekasság, festés, ékszerkészítés, népzene, néptánc, zenélés, éneklés, színházlátogatás, tekézés, súlyemelés Közlekedési eszközei:Konflis, hintó Lakóstílusa: Saját otthon, saját telken, kerttel, rusztikus, masszív bútorok, régiségek Társadalmi formái: Agrártársadalom, paraszti rend (letelepedés), faluközösség Geográfiai vonatkozása: Cyprus, Irország, Kisázsia Testrészei: Torok, nyak, váll, hangszálak, pajzsmirigy Test tulajdonság/alkat: Széles homlok, határozott arckifejezés, sötét haj, zömök alkat, érzékeny száj Betegségei: Légcsőhurut, torokgyulladás, nyirokcsomó gyulladás, szívkoszorúér-betegségek, fülgyulladás és cukorbetegség. A nőknél gyakoriak a nőgyógyászati problémák. Problémakezelési mód: Türelmesen kivárja a megfelelő pillanatot; akkor személyiségének teljes erejét latba vetve, nagy énnyomatékkal elrendezi az ügyet. Önvédelmi stratégia: Előbb nyugalmat színlelve ellenáll (passzív mozdíthatatlanság), utána elsöprő erővel kitör. Negatív tulajdonságai: Birtokló, dacos, dogmatikus, élvhajhász, földhözragadt, lassú, lomha, zsugori, mozdíthatatlan, maradi, nehéz felfogású (muszáj gyakorlati tapasztalatot szereznie valamiről), nyomást gyakorló Pozitív tulajdonságai: Állhatatos, békés, beosztó, érzéki, biztonságkereső, gazdaszemléletű, hagyománytisztelő, mértékletes, joviális, jókedélyű, nyugodt, stabil, türelmes, barátságos Szerencsenapja: Péntek Szerencseszáma: 6 Stílusa: Finom Ideális társa: Ikrek, Rák, Skorpió Erőssége: Következetes, türelmes, segítőkész, jószívű Gyengéje: Makacs, konok Híres Bikák: II. János Pál, Mária Terézia, Szerb Antal, Radnóti Miklós, Shakespeare, Platón, Balzac, Salvador Dali, Jack Nicholson, Barbara Streisand, Shirley MacLaine, Penelope Cruz, Michelle Pfeiffer, Renee Zellweger, George Clooney, Stevie Wonder, David Beckham