JellemzésA Bak jegyű ember komoly, határozott, céltudatos. A hivatás, a karrier fontos számára. Nem a csillogás, a hatalom, hanem a létbiztonság érdekében. Alapos a gondolkodásban, a tettekben, rendíthetetlen a célok elérésében. Amit megígér, minden körülmények között igyekszik megtartani, amibe belefog azt véghez viszi, ha törik, ha szakad. Képes az alázatra, mert a világ rendjét belső törvényként fogadja el. A minőség, a márka nagyon fontos számára, csak egyszer vesz meg valamit, ha kell nagyon drágán. Nem luxuscikket, hanem tartós dolgokat vásárol, a praktikusság a lényeg. A Bak embert sokszor pesszimistának tartják, de ez inkább csak védekezés nála, hogy kellemesen csalódjon. Szereti az embereket próbára tenni és ha a próba nem sikerül akkor sem csalódott, hisz úgysem vár különösebb jót senkitől. Úgy érzi, nagy keresztet visz a vállán, de ezt tudatosan vállalja is. A hagyományokhoz, az adott struktúrákhoz vonzódik, nem szeret gyakran változtatni. Önfegyelme óriási, ahogy a felelősségtudata is. Testileg és lelkileg is szívós alkat. Egy kissé magának való, hajlamos a munkájába menekülni az érzelmei elől. Sokat ad mások, a társadalom véleményére. Gyakran nincs elég önbizalma. A szabályokat és a törvényeket mindig betartja, a kötelességet és a teljesítményt sokszor többre tartja mint az önmegvalósítást. Az idő, a tapasztalatok valódi bölccsé tehetik. Utálja az érzelmi kitöréseket, az érdekek a fontosak. Tudja, hogy a földi világ szabályoknak van alárendelve. Kis részek szabályozott egysége építi fel a nagyobb egységeket, azok a még nagyobbakat és így tovább. A Bak ennek a hierarchiának, rendnek és törvénynek szenteli az életét.

Rendszerint nem könnyű sorsú, de általában jól megállja a helyét. Nehezen barátkozik, sok közöttük a zárkózott ember. Bár nehezen szeret meg másokat, aki mellett elkötelezte magát, ahhoz ragaszkodik. A szerelemben is hűvös, tartózkodó, nem igyekszik hódítani. Későn érő típus, őt kell meghódítani. Idős korban nagyon is ki tud bontakozni. Öregkorban nyitottabbá, a célhoz érve derűsebbé válik. A családban mindig szigorú, kemény határozottsággal, szigorral neveli gyermekeit. Többnyire későn látja be igazát. Pesszimizmusra hajlamos, humora is fanyar. A Bak általában türelmes, gyakorlatias és meglehetősen szégyenlős. Szívesebben marad a háttérben, kerüli a reflektorfényt. Visszahúzódottsága azonban nem jelenti azt, hogy ne rendelkezne igen erős akaraterővel, és ne tudna kiállni a maga igazáért. E jegy szülötteit általában kicsinyesnek, karrieristának és keménynek tartják. Legnagyobb erényei a tárgyilagosság, a megvesztegethetetlenség, becsületesség, igazságérzet, érettség, felnőttség, komolyság, józanság. Feltűnően jó az emlékezőtehetsége. Önuralma is példátlan. Okos, diplomatikus és kitűnő szervezőképességű. Nehezen hozható ki a sodrából, de ha megharagszik, hosszú időre van szüksége, hogy megnyugodjék és megbocsásson. Sokat ad a külső méltóságra, a fegyelmezett tartásra. Szorong attól, hogy vagyona elvész, ezért nagyon takarékos. Gondolatait nehezen tudja kifejezni. Az érzelmek fitogtatását nem szereti. Mindezek hátterében az áll, hogy nem akarja magát megmutatni, fél, hogy belélátnak. Nehéz a barátságába férkőzni, de ha egyszer megnyílik a lelke, akkor igen befogadó és őszinte. Nem avatkozik mások dolgába, de az övébe sem tűr beleszólást. Érzései mélyek, de bizonyos kedélyállapot-hullámzás az alaptermészetéhez tartozik. Lelke mélyén nagyon fél a haláltól, ezért kerül minden ezzel foglalkozó témakört. Nyitott a filozófia irányába. Kedves és barátságos, de ha szükséges, tüskéket növeszt, nehogy megsértsék érzékeny lelkét. Rendkívül pesszimista, ezért jobban küzd mindenért, mint ami elvárható lenne. Bár sokan veszik körül, igazi barátja csak kevés van. A legtöbb ember számára törtetőnek és munkamániásnak tűnik, így nem is kíváncsiak rá. Igazából ő sem kíváncsi másokra. Nehezen megközelíthető, és csak ritkán mutatja ki érzelmeit. Ez, persze, nem jelenti azt, hogy érzéketlen. Az önbecsülése egészséges, sőt, néha az idegenek szemében már önhittségnek tűnik. Megjelenése, modora általában konzervatív, akárcsak az emberekhez való viszonya. Mindig mindenkivel három lépés távolságot tart. Még a közvetlen családtagjaival szemben is él egyfajta gyanú a lelkében, mintha állandóan attól félne, hogy nem szeretik eléggé, és egyszer csak hűtlenül elhagyják.

Kapcsolat Ritkán mutatja ki nyíltan az érzéseit, ehelyett kissé hűvös és tartózkodó, gyakran a kötelességet a szerelem elé helyezi. Meglehetősen sokat aggódik, nem mindig képes átengedni magát a szerelemnek. A házasságban is pragmatikus, mindenképpen megvizsgálja jövendőbelije társadalmi és anyagi helyzetét, és előfordulhat, hogy presztízsből házasodik. Szereti birtokolni a szeretteit. Általában a hosszabb távú kapcsolatot részesíti előnyben, mivel vágyik az érzelmi biztonságra. Nagyon ragaszkodó, társának mindent megad, cserébe egy kis szeretetet és megbecsülést vár. A kapcsolatban nincsenek nagy igényei, nagyon tud örülni a kis dolgoknak is. Ha egy Bak jegyűt meg szeretnénk hódítani, akkor romantikusnak kell lennünk, nagy érdeklődést kell mutatnunk érzései iránt, és fontos az őszinteség is. ♥ SZERELMES BAK ♥

Szerepek Vezető Beosztottjai elismerik egyszerűségéért, becsületességéért és dinamizmusáért. Döntései igazságosak, még akkor is, ha ő maga igyekszik mindig szigorúnak látszani. Munkatársaival nem bizalmaskodik, utasításainak hangneme példával szolgálhat arra, miként lehet üvöltözés vagy kérlelés nélkül célt érni. Ugyanakkor a Bak főnököt nem érdeklik a szociális problémák. Nem érdekes, ha beteg a gyerek, akkor is "tessék dolgozni vagy kereshetsz másik munkahelyet." Nincs idő az érzésekre. Semmi érzékenység, empátia. Kiváló szervező, munkastílusától idegen a kockáztatás és a meggondolatlanság, döntés előtt mindig megfontoltan mérlegeli a lépés mellett és ellene szóló érveket.

Beosztott Minden tettével saját főnökségét készíti elő, hiszen ez a nagy álma. Szakmáját maradéktalanul ismeri, mindig az élen jár, mindig ő a leglelkiismeretesebb, a legrendszeretőbb és a legigényesebb. A nehezebb feladatok elvégzésénél a többi beosztott természetszerűen köréje zárkózik fel. Minden érdekli, ami növelhetné munkája hatékonyságát, az ismeretek elsajátításának üteme tekintetében pedig nehezen érné utol bárki is a szakma tökéletes uralása felé vezető úton. Csak ritkán követ el hibát. A kitüntetéskért csak akkor lelkesedik, ha azok a ranglétra csúcsa felé vezető útját egyengetik.

Partner A Bak nő hűséges és megbízható feleség, de csak olyan férfi mellett érzi jól magát, aki nem igényli a rafinált női praktikákat, hanem elfogadja az egyszerű természetességet. Nem ismeri a szerelem fortélyait, de képes biztonságos családi hátteret teremteni. Nem teszi közszemlére az érzésvilágát. A háttérből gondoskodik szeretteiről és soha nem hánytorgatja fel azt az áldozatot, amit értük hoz.
A Bak férfi a régi, patriarchális családfő szerepét tölti be, aki tiszteletet követel a gyerekektől, odaadást és teljes szolgálatot a feleségtől, s közben mindent elkövet, hogy kényelmet és biztonságot teremtsen övéinek. Rengeteget dolgozik, és nincs az a magas jövedelem, ami mellett megengedne magának egy kis gondtalan költekezést vagy lazítást.

Szülő Magas elvárásokat támaszt a gyermekével szemben, mert szorgalmas, dolgos, korrekt embert akar faragni belőle. Úgy gondolja, hogy ezt a célját szigorral és következetességgel érheti el. Nagyon lelkiismeretes, de érzelmeit nem mindig tudja kimutatni és a játékosság sem a legfőbb erénye. A túlságosan szigorú, hűvös és zárkózott magatartása miatt a gyermeke elhagyatottnak érezheti magát, ez pedig súlyos következményekkel járhat. A Bak jegyű szülők sokszor rengeteget követelnek a gyereküktől, és azt várják el, hogy legalább olyan sikeres legyen, mint ők.

Gyermek A Bak gyermeknek óriási szüksége van a szeretetre és rengeteg érzelmi odafigyelést igényel. Külső határozottsága, komolysága mögött ugyanis sérülékeny lélek rejtőzik, ezért csak abban az esetben érzi magát biztonságban, ha úgy gondolja, mindenki szereti. Ha megkapja a kellő érzelmi megerősítéseket, akkor a világot nem találja olyan nyomasztó helynek, éppen ellenkezőleg: élvezi a felfedezés örömét. Nagy a tudásszomja, tele van tettvággyal, érettebb, mint a kortársai, függetlenül attól, hogy gyermekkorának mely szakaszában jár éppen. Legjobban a szülei társaságát kedveli, és kevésbé vonzódik a vele egykorú gyermekekhez. Természetéből adódóan nem kedveli a viháncolást, zajos hancúrozást, a túl nagy lárma megijesztheti. Ezért még ellenszenvesnek is tűnhet neki a többi gyermek. Iskolás korára magabiztosabbá válik, és egyre törekvőbben viselkedik, ami azt is jelenti, hogy gyakran túlvállalja magát - ami egyébként felnőtt korában is jellemző rá. Lehetséges, hogy minden feladatmegoldásban ő lesz az első, és ezt annak köszönheti, hogy szorgalma, és kötelességtudata végtelen. Lehet, hogy vannak nála sokkal jobb képességű gyermekek, de biztos, hogy mind közül ő a legkitartóbb.

Lélek-Motiváció A Bak típus motivációja, hogy az általa elfogadott külső rend szabályai szerint önmagát építse, s így személyében váljék építőkövévé a nagy Egésznek. Már gyermekkorában kifejlődik benne a felelősségérzet, a kötelességtudat és az önkorlátozás, legtöbbször azért, mert a külső körülmények megkövetelik ezt. A világot kezdettől fogva zordnak tartja, amelytől kitartással, okossággal, tervezéssel és realitástudattal kell kicsikarni azt, amit magától nyilvánvalóan nem akar megadni. Mély vágy hajtja, hogy teljesítménye révén elismerésben részesüljön, ezért nagy feladatokat vállal, amely időnként túlfeszítettséghez és depresszióhoz vezet. A siker értéke - és ezzel a megelégedettség érzése - együtt növekszik a legyőzendő nehézségekkel és ellenállásokkal. Ami könnyen az ölébe hullik, az inkább csalódást kelt benne. Ezek a tulajdonságai képessé teszik arra, hogy önmaga fölé nőjön és felelősséget, ténykedést vállaljon magasabb összefüggések érdekében. Sok Bak életútjára jellemző a siker, karrier, szociális presztízs és státusz. Nagy munkabírása, akaratereje, megbízhatósága és az a képessége, hogy strukturáltan át tudja gondolni a dolgokat, a szakmai életben keresett munkaerővé vagy sikeres vállalkozóvá teszi. Ha nem sikerül az általánosan érvényes törvények, szabályok, kötelességek és az önmegvalósítás megfelelő elválasztása és felismerése, akkor idősebb korban testi-lelki megkeményedések alakulhatnak ki. Ez gyakran keserűséggel és elégedetlenséggel párosul és azzal az érzéssel, hogy az élet becsapta őt.

Tanulási feladat Képessé válni lazítani. Élvezni az életet. Felhagyni a túlzott önkorlátozással. A megfelelési kényszer háttérbe szorítása.

Analógiák Bak jelmondata: Minden dolognak megvan a maga ideje. Évszaka: A tél kezdete Minősége: Nőies-befogadó, yin Stabilitása: Kardinális Eleme: Föld Polaritása: Negatív Uralkodó bolygója: Szaturnusz Kulcsszavai: Fegyelem, korlátozás, általános mértékek, objektivitás, célkitűzés Kulcsmondata: Rendet, struktúrát, világosságot teremtek. Foglalkozásai: Stabilitást, állhatatosságot, felelősségvállalást, tapasztalatot, biztonságot igénylő foglalkozások: pénztáros, statisztikus, mezőgazdász, kőműves, mérnök, bányász, órás, tanár, jogász, csillagász, geológus Színei: Sötétkék, sötétzöld, fekete, barna Illatai: Fanyar, kesernyés Ízei: Keserű, fanyar Formái, alakjai: Szűkös, szigorú forma, takarékos, sovány, keskeny, tartós, stabil, erős kontúrok Növényei: Lassan növekvő, ellenálló, kevés virágú növények; olyan növények, amelyek nehéz körülmények között is megélnek: moha, páfrány, borostyán, mandragóra Fái, bokrai: Tűlevelűek, jegenyefenyő, tiszafa, tölgyfa Gyümölcsei, zöldségei: Zeller, dió, aszalt gyümölcs Virágai:Máriatövis, havasi gyopár, gallyak Fűszerei:Gyógynövényei: Kömény, orbáncfű, boróka,  zuzmó Állatai: Igavonó állatok, kecske, birka, szamár, juhászkutya, holló, bagoly, krokodil, teve Anyagai: Bőr, kövek, mészkő, szén, föld Ásványai, kövei: Ólom, gránit, onix, jáspis, obszidián Tájai: Sziklás, kopár területek, szakadékok, fjordok, gleccserek, tűlevelű erdők Hobbijai, sportágai: Ásványok gyűjtése, fazekasság, hegymászás, futás, állatidomítás Közlekedési eszközei: Vasút, villamos Lakóstílusa: Világos, inkább tárgyi berendezés, amely munkaterületre és a legszükségesebbre szorítkozik. Társadalmi formái: Bürokrácia, totalitárius államok, osztályok, kasztrendszer Geográfiai vonatkozása: Görögország, Perzsia, Mexico, India Testrészei: Csontok, térd, izületek, bőr, inak és szalagok, fogak, lép, haj Test tulajdonság/alkat: Sötét, vékonyszálú, hamar zsírosodó haj, hosszúkás, jellegzetes arc. Komor, aggódó, melankolikus arckifejezés. Általában rugalmas, mozgékony, alacsony vagy közepes magasságú. Betegségei: Köszvény, rheuma, meszesedés Problémakezelési mód: Rögzít és kivár. Szívósan, a célt soha szem elől nem tévesztve oldja meg a problémát. Erőlteti a megoldást, vagy átstrukturálja (átépíti/leépíti) az ügyet. Keményen nekifeszül: törésre viszi a dolgot. Kompromisszumképtelen. Önvédelmi stratégia: Merev, hideg, elzárkózó közömbösséget vagy keménységet mutat; kegyetlenül kiosztja, földbe döngöli az ellenfelét. Negatív tulajdonságai: Aszketikus, diktatórikus, érzéketlen, gátlásos, görcsös, gyanakvó, karrierista, kategorikus, merev, kemény, keserű, könyöklő, lekezelő, rideg, komor, hideg, fukar, önkorlátozó, pesszimista, részvétlen, korlátozó, rigolyás, rugalmatlan, számító, szigorú, zárkózott, megkeseredett Pozitív tulajdonságai: Alázatra képes, bölcs humorú, céltudatos, csúcsra törő, előrelátó, fegyelmezett, felelősségvállaló, hosszú távra vállaló, kiváró, kötelességtudó, megbízható, nagy munkabírású, önfeladó, szervezett, szívós Szerencsenapja: Szombat Szerencseszáma: 8 Stílusa: Előkelő Ideális társa: Halak, Nyilas, Vízöntő Erőssége: Türelmes, következetes, becsvágyó Gyengéje: Szófukar, hajthatatlan, elkeseredésre hajlamos Híres Bakok: Petőfi Sándor, Molnár Ferenc, Edgar Allan Poe, Albert Schweitzer, Jack London, Jeanne d'Arc, Martin Luther King, Isaac Newton, Louis Pasteur, Elvis Presley, Eszenyi Enikő, Gérard Dépardieu, Marlene Dietrich, Mel Gibson, Kevin Costner